HK.dk logo

Ofte stillede spørgsmål til A-kassen - FAQ

26. januar 2017

Her kan du nemt og hurtigt få svar på de mest stillede spørgsmål til HK A-kasse.

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her eller på hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive til os via vores kontaktformular.


 

 • 1
  Dagpenge i udlandet

  Kan jeg få mine dagpenge med til andre lande?
  Du kan få dagpenge med til et andet EØS-land i højst 3 måneder, hvis du gerne vil søge jobs i udlandet.
  Du skal bl.a. være registreret som ledig i det EØS-land du tager til, og være aktivt jobsøgende der i hele perioden.
  Du kan ikke få dagpenge med til andre lande, end EØS-landene. 
  Du kan læse mere om reglerne og få en oversigt over EØS landene her.

 • 2
  Dagpengesatser

  Fra 1. juli 2017, er højeste dagpengesats for fuldtidsforsikrede 18.403 kr. om måneden.

  Hvordan beregner I min dagpengesats?

  Hvad du helt præcist kan få, afhænger af den indkomst du har haft.

  Vi beregner din dagpengesats på baggrund af 12 måneders lønindkomst inden for de sidste 24 måneder. Vi tager de 12 måneder med den højeste lønindkomst, og din dagpengesats bliver 90 % af denne – dog højst 18.403 kr. om måneden.

  Arbejdsmarkedsbidraget trækkes også fra din løn, da hu heller ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af dine dagpenge.

  Vi kan kun beregne din dagpengesats på baggrund af lønmodtagerarbejde, som er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og uden at din arbejdsgiver har fået tilskud til din løn.

  Hvornår kan jeg få beregnet en ny dagpengesats?

  Du skal have beregnet en ny dagpengesats, når du har genoptjent ret til en ny dagpengeperiode.

  Du kan ikke få beregnet en sats, som du kunne tidligere, når du har haft 3 måneders arbejde. (Dimittender undtaget)

  Den sats du får beregnet når du får en ny dagpengeperiode, følger dig indtil du har optjent ret til en helt ny dagpengeperiode.

  Hvis du er deltidsforsikret, eller har uddybende spørgsmål, så kontakt os. Brug vores kontaktformular, som du finder her.
 • 3
  Ferie

  Jeg vil gerne holde ferie – hvad gør jeg?
  Du skal oplyse om ferien på jobnet.dk senest 14 dage før ferien starter.
  Når du har registreret ferien på jobcentret, får vi automatisk besked.
  Du kan søge om feriedagpenge i a-kassen, hvis du har optjent ret til feriedagpenge og har brugt al din egen optjente ferie. Du finder ansøgningen her.
  Du kan læse mere om reglerne her.

 • 4
  Frivilligt, ulønnet arbejde

  Må jeg lave frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge?
  Du kan arbejde frivilligt og uden løn indenfor en række forskellige områder, uden at blive modregnet i dagpengene.

  Du kan dog kun arbejde frivilligt, i organisationer eller virksomheder som ikke er almindelige erhvervsvirksomheder, hvor formålet er at tjene penge til ejeren/ejerne. Det betyder, at organisationen eller virksomheden, skal have et almennyttigt formål.
  Du kan læse mere om reglerne her.

 • 5
  Første ledige dag og retten til dagpenge

  Hvad kræves for at have ret til dagpenge?

  Du skal være medlem i a-kassen, og have været det i mindst 1 år. 
  Du skal også have haft en indkomst på 223.428 kr. i de sidste 3 år. Kun indkomst i medlemsperioden kan medregnes, og der kan højst medregnes 18.619 kr. pr. måned.  (2017 tal).

  Du har tidligst ret til dagpenge, fra den dag du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk.

  Nyuddannet og valg af rettigheder?
  Hvis du er nyuddannet og allerede er medlem af a-kassen, skal du huske at vælge rettigheder i a-kassen. Du skal vælge rettigheder, inden der er gået 14 dage, hvis du ønsker rettigheder som nyuddannet. Følg guiden her.

  Hvis du er nyuddannet og ikke medlem i a-kassen i forvejen, skal du melde dig ind i a-kassen inden der er gået 14 dage fra du afsluttede din uddannelse. Du får tidligst ret til dagpenge fra den dag, du har indmeldt dig i a-kassen. Lav din indmeldelse her. Du har tidligst ret til dagpenge, fra den dag du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk. Er din uddannelse normeret til 18 måneders varighed - men har en kortere varighed end 18 måneder – har du tidligst ret til dagpenge, når der faktisk er gået 18 måneder.

  Første ledige dag 
  På din første ledige dag skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk.
  Du skal også være tilmeldt, selvom du risikerer at få en karantæne, da du kun kan afvikle en karantæne i perioder, hvor du også er tilmeldt på jobcentret.
  Du skal også udfylde en ledighedserklæring på Mit HK. Du kan læse mere her.

  Hvis du er syg i din opsigelsesperiode, og du fortsat er syg på din første ledige dag, skal du kontakte din kommune, så du kan søge om sygedagpenge.
  Er du syg på din første ledige dag, skal du ikke melde dig som ledig i a-kassen, men først, når du er blevet rask igen.
 • 6
  G-dage (arbejdsgivergodtgørelse)

  Hvad er G-dage?
  G-dage hedder også arbejdsgivergodtgørelse, og er de 2 første ledighedsdage du har. Det er din arbejdsgiver, som skal betale dig for G-dagene, og du kan ikke modtage dagpenge for de dage, hvor du har ret til G-dage.
  Du skal have haft mindst 74 løntimer inden for de sidste 4 uger, for at have ret til G-dage.

 • 7
  Hvor længe kan du få dagpenge

  Hvad er en dagpengeperiode?

  Første gang du bliver ledig får du ret til dagpenge i 3.848 timer. Det svarer til 2 år. Perioden kaldes dagpengeperioden. 


  Du kan læse mere her.

  Hvad bruger af min dagpengeperiode? 
  Alle uger, hvor du får udbetalt ydelser fra a-kassen, bruger af din dagpengeperiode.
  Det samme gælder for: 
  1. Uger hvor du afvikler karantæne. 
  2. Uger hvor du deltager i uddannelse på dagpenge. 
  3. Uger hvor du deltager i jobrettet uddannelse.
  4. De første 6 uger du er syg. 
  5. Uger hvor du er i ansættelse med løntilskud. 
  6. Uger hvor du deltager i anden aktivering, som du har aftalt med dit jobcenter.

  Hvor lang tid kan jeg få dagpenge? 
  Dagpengeperioden opgøres i timer. Du kan få dagpenge i 3.848 timer. Du kan bruge timerne inden for en periode på 36 måneder. 
  Dagpengeperioden er en slags klippekort med 3.848 klip, og du bruger et klip hver gang du får udbetalt dagpenge i 1 time. 
  Du bruger også af dine klip, hvis du f.eks. arbejder i et job, hvor arbejdsgiveren får løntilskud.

 • 8
  Karantæne

  Hvornår risikerer jeg en karantæne?
  Hvis du – uden en gyldig grund - selv siger dit job op, så får du ofte en karantæne på 3 uger. Det svarer til 111 timer.
  Det samme gælder, hvis du bliver opsagt af arbejdsgiveren, af en grund der skyldes dig. Hvis du selv beder om at få en opsigelse, eller accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgiveren, kan du også risikere at få en karantæne.
  Du kan læse mere om gyldige grunde og karantæner i vores pjece "Dine muligheder som ledig".
  Er du medlem af HK fagforeningen, kan du altid få hjælp til at få tjekket, om du har fået det rigtige opsigelsesvarsel.

 • 9
  Nyuddannet

  Nyuddannet og valg af rettigheder?
  Hvis du er nyuddannet og allerede er medlem af a-kassen, skal du huske at vælge rettigheder i a-kassen. Du skal vælge rettigheder, inden der er gået 14 dage, hvis du ønsker rettigheder som nyuddannet. Følg guiden her. 

  Hvis du er nyuddannet og ikke medlem i a-kassen i forvejen, skal du melde dig ind i a-kassen inden der er gået 14 dage fra du afsluttede din uddannelse. Du får tidligst ret til dagpenge fra den dag, du har indmeldt dig i a-kassen. Lav din indmeldelse her.

  Du har tidligst ret til dagpenge, fra den dag du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk.
  Er din uddannelse normeret til 18 måneders varighed - men har en kortere varighed end 18 måneder – har du tidligst ret til dagpenge, når der faktisk er gået 18 måneder.
  På din første ledige dag skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. 
 • 10
  Selvstændig virksomhed

  Hvornår og hvorfor er jeg selvstændig?
  En del medlemmer anser ikke sig selv som selvstændige, og bliver overraskede over, at a-kassen betragter dem som selvstændige. Det skyldes den måde a-kassereglerne er sammensat på.
  Hvis ikke du arbejder på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, eller din arbejdsgiver ikke indberetter din indtægt til indkomstregistret, er du som hovedregel selvstændig. 
  Du er altid selvstændig, hvis du er momsregistreret og opgiver over- eller underskud til SKAT. 
  Du kan læse mere om reglerne her

  Jeg arbejder i min ægtefælles virksomhed – hvad betyder det for mig?
  Du er ofte at betragte som selvstændig, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed.
  Kun hvis der er mere end 20 fuldtidsansatte, og du ikke har en overordnet stilling, og du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, kan du beholde din status som lønmodtager.
  Vær særlig opmærksom på, hvordan du kan udtræde af virksomheden, og hvornår det gælder fra, da det kan have konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis ikke du sender den rette blanket til os på din første ledige dag. 
  Du kan læse mere om reglerne her – scrol ned til overskriften ”Gift med chefen?”

  Jeg er freelancer – kan jeg få dagpenge?
  Hvis du arbejder som freelancer, og din arbejdsgiver indberetter din indtægt til indkomstregistret, kan du modtage dagpenge efter de almindelige regler, også efter reglerne om supplerende dagpenge. Det er fordi, du så betragtes som lønmodtager.
  Vær opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver indberetter din indtægt til indkomstregistret som B-indkomst, så omregnes indtægten til timer ved brug af omregningssatsen. Du kan læse mere om betydning af B-indtægt her – scrol ned til overskriften ”b-indtægt”

  Hvis du er selvstændig og arbejder som freelancer, kan du ikke modtage dagpenge.
  Vær derfor særlig opmærksom på, om a-kassen betragter dig som selvstændig, da nogen freelancere bliver overrasket over, at a-kassen betragter mange freelancere som selvstændige.
  Hvis du er selvstændig, skal du være helt ophørt som selvstændig før du kan modtage dagpenge. 
  Du kan også læse mere om freelancere her ”Du kan være freelancer både som selvstændig og som lønmodtager”

  Hvornår kan jeg få dagpenge som selvstændig?
  Du skal være ophørt med din virksomhed, før du kan modtage dagpenge.
  Vi skal bruge dokumentation for, at din virksomhed er helt afviklet.
  Det kan variere hvilken dokumentation du skal sende. Vi anbefaler, at du kontakter os så snart du ved, at du vil ophøre med din virksomhed, så vi kan tage en snak om, hvad du skal sende.
  Du kan læse mere om reglerne på "Hovedbeskæftigelser skal være ophørt før du kan få dagpenge" og "Hvordan stopper du - eller udtræder af - din virksomhed"  

  Hvornår er virksomheden min hovedbeskæftigelse?
  Virksomheden er din hovedbeskæftigelse, hvis du er optaget i - eller overflyttet til en a-kasse på baggrund af virksomheden.
  Det er også din hovedbeskæftigelse, hvis du bruger mest tid på din virksomhed, og indtægterne fra virksomheden er dit væsentligste forsørgelsesgrundlag.
  Hvis det er din hensigt, at du skal leve af virksomheden, er den også din hovedbeskæftigelse.
  Du kan læse mere om reglerne her – scrol ned til overskriften ”Hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse”

  Kan jeg få dagpenge, hvis jeg har selvstændig bibeskæftigelse?
  En bibeskæftigelse er noget du har ”ved siden af”. Det vil sige, at du arbejder som lønmodtager på fuld tid, og driver din virksomhed ved siden af. Hvis du kan opfylde disse betingelser, er der mulighed for at have selvstændig bibeskæftigelse med dagpenge.
  Alle opgaver du kan tage ind i virksomheden, skal kunne løses uden for normal arbejdstid. Det gælder også din kontakt med kunder og leverandører, offentlige virksomheder og andre interessenter.

  Du må ikke have faste åbnings- eller træffetider, som ligger inden for normal arbejdstid.
  Du skal oplyse om alle opgaver du søger til din virksomhed, og forklare hvordan du kan udføre arbejdet uden at det begrænser din mulighed for samtidig at arbejde på fuld tid som lønmodtager. Du kan læse mere om reglerne her.

  Jeg ejer lidt af virksomheden jeg arbejder i – hvad betyder det for mig?
  Det har betydning for, om du bliver betragtet som selvstændig eller lønmodtager i a-kassen.
  Hvis du og din nærmeste familie ejer mindst 50 % af virksomheden, er du altid selvstændig. Det er uden betydning, om du aflønnes som lønmodtager med almindelig lønudbetaling og indberetninger til indkomstregistret.
  Det samme gælder, hvis du og din nærmeste familie ejer mindst 10 % af virksomheden, og du eller din ægtefælle sidder i bestyrelsen eller direktionen.
  Du kan også blive betragtet som selvstændig i andre situationer. Du kan læse mere om reglerne her.

 • 11
  Supplerende dagpenge

  Kan jeg få supplerende dagpenge?

  Hvis du har ret til dagpenge, og får arbejde på nedsat tid, kan du ofte få supplerende dagpenge. 
  Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindre 37 timer om ugen, for at have ret til at få suppleret op til fuld tid. 
  Hvis du er deltidsforsikret, skal du arbejde mindre end 30 timer om ugen, for at have ret til at få suppleret op til 130 timer om måneden.
  For at have ret til en udbetaling i en måned, skal du som fuldtidsforsikret være ledig i mindst 14,8 timer, og hvis du er deltidsforsikret, skal du være ledig i mindst 12 timer. 
  Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig, og være til rådighed og aktivt jobsøgende for at have ret til supplerende dagpenge. 

  Du kan læse mere om reglerne her.


  Hvad er en frigørelsesattest?
  En frigørelsesattest er en blanket, hvor din arbejdsgiver fraskriver sig retten til dit normale opsigelsesvarsel, hvis du stopper, fordi du finder andet arbejde på en højere ugentlig arbejdstid eller et fuldtidsjob.  
  Blanketten bruges, hvis du har et job hvor du har et opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, og du gerne vil søge supplerende dagpenge. 
  Vi skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger efter din første ansættelsesdag, eller din første ledige dag, hvis du lige er blevet ledig, og du har et arbejde på nedsat tid. 
  Modtager vi frigørelsesattesten senere, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget frigørelsesattesten. 

  Alle funktionærer har et opsigelsesvarsel enten fra første ansættelsesdag, eller senest efter 3 måneders ansættelse. Du er funktionær, hvis du arbejder på kontor eller i butik, og inden for en række andre områder. 
  Er du medlem af HK fagforeningen, kan du altid spørge dem om, hvilket opsigelsesvarsel der gælder for dig. 
  Du kan læse mere om reglerne her.

  Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?
  Du kan højst få supplerende dagpenge i 30 uger indenfor en periode på 104 uger. 
  Hvis du arbejder i turnus eller efter en vagtplan tæller alle uger med i de 30 uger – også selvom der er uger ind imellem, hvor du ikke har nogen arbejdstimer. 

  Hvis du tidligere har været ledig, og har brugt af din ret til supplerende dagpenge, kan det betyde, at du i et nyt arbejde på nedsat tid ikke kan få supplerende dagpenge i 30 uger. Vi tæller hele tiden 104 uger tilbage, og alle uger du har modtaget supplerende dagpenge i den periode, går med i opgørelsen af de 30 uger. 
  På din udbetalingsspecifikation kan du løbende følge med i, hvor mange uger du har brugt af de 30 uger.
  Du kan læse mere om reglerne her. 

  Hvordan får jeg ret til en ny periode med supplerende dagpenge?
  Når du har brugt de 30 uger, kan du ikke længere modtage supplerende dagpenge. 
  For igen at få ret til en ny periode med 30 uger, skal du have arbejdet i 6 måneder, hvor du får løn for mere end 130 timer hver måned, hvis du er fuldtidsforsikret og månedslønnet. Arbejdet skal ligge inden for en periode på 12 måneder.

  Hvis du er 14-dages lønnet, skal du arbejde mere end 60 timer på en 14-dages-lønindberetning, og der skal være mindst 13 lønindberetninger inden for 26 lønindberetninger med det timetal. (Lønindberetninger er de timer og løn som arbejdsgiveren indberetter til Indkomstregistret).
  Er du deltidsforsikret, så kontakte os. Du kan bruge vores kontaktformular, som du finder her.
  Du kan også læse mere om reglerne her
 • 12
  Sygdom og barsel

  Hvis jeg bliver syg, hvad så?
  På din første sygedag skal du registrere, at du er syg. Det gør du på ”Min side” på jobnet.dk. Vi får automatisk besked fra jobcentret, når du melder dig syg.
  De første 14 dage du er syg, får du dine almindelige dagpenge fra os. Er du fortsat syg efter 14 dage, giver vi automatisk din kommune besked om, at du skal have sygedagpenge fra kommunen.

  Hvis du er i deltidsjob eller arbejder på fast nedsat tid, skal du have sygedagpenge fra din første sygedag af kommunen.
  Hvis du er syg i din opsigelsesperiode, og du fortsat er syg på din første ledige dag, skal du kontakte din kommune, så du kan søge om sygedagpenge. 
  Er du syg på din første ledige dag, skal du ikke melde dig som ledig i a-kassen, men først, når du er blevet rask igen. 
  Du kan læse nærmere om sygdom og dagpenge her.

  Gravid, hvad nu?
  Du skal registrere din barsel på ”Min side” på jobnet.dk.
  Du skal også give os besked om din barsel. Det skal du gøre tidligst 1 uge før din barsel starter, og senest på din første barselsdag. Du kan give besked på denne blanket.

  Er du i arbejde på fuld tid?
  Hvis du ikke er ledig, skal du kontakte Udbetaling Danmark og søge om barsel direkte hos dem. Du kan læse mere her

 • 13
  Udbetaling af dagpenge og hvad du skal oplyse

  Hvordan får jeg udbetalt mine dagpenge?
  Hver måned skal du udfylde og indsende et udbetalingskort til os på Mit HK.
  Dit udbetalingskort bliver tilgængeligt på Mit HK fra kl 18.00 den 7. sidste hverdag i måneden. Se i tabellen, hvornår dit udbetalingskort bliver tilgængeligt hver måned. Vi udbetaler pengene, når du har sendt dit udbetalingskort til os. Har du sendt dit udbetalingskort til tiden, så er pengene på din nemkonto den sidste bankdag i måneden. 

  Hvad skal jeg oplyse på mit udbetalingskort?
  Du skal oplyse, om alt arbejde du har haft i den periode som udbetalingskortet dækker.
  Du skal også oplyse, hvis du har haft andre indtægter, fx tillægsforsikring eller pension, indtægter fra hverv mv.
  Hvis du har været syg, holdt ferie, været på kursus, eller har lavet andre ting som begrænser din mulighed for dagpenge, skal du også oplyse om det  på udbetalingskortet. Du kan se helt præcist, hvad du skal oplyse om her.
  I de tilfælde, hvor vi allerede har oplysninger fra dig, vil du kunne se dem på dit udbetalingskort, når du udfylder det. Så behøver du ikke selv indtaste oplysningerne.

  Hvad modregner I i mine dagpenge?
  Arbejdstimer skal altid modregnes i dine dagpenge.
  Hvis du har deltidsarbejde eller arbejde på nedsat tid, så er det de timer, som står i din kontrakt du er ansat til, der skal modregnes. 
  Arbejdstimer, du har som selvstændig med en godkendt bibeskæftigelse, skal også modregnes i dagpengene.

  Andre indtægter, som f.eks. pension, indtægter fra hverv, egen optjent feriegodtgørelse og G-dage skal også modregnes i dagpengene. 
  I perioder hvor du ikke er til rådighed, kan du ikke få dagpenge. Det gælder fx hvis du holder ferie eller er udelukket fra dagpenge, hvis du ikke er kommet til møder, samtaler eller lignende. 
  Hvis du er i tvivl, eller har uddybende spørgsmål, så kontakt os. Brug vores kontaktformular, som du finder her. 
 • 14
  Uddannelse samtidig med dagpenge

  Kan jeg tage uddannelse, mens jeg er på dagpenge?
  Som udgangspunkt kan du ikke få dagpenge, når du deltager i en uddannelse. 
  Der er dog særlige situationer, hvor du kan modtage dagpenge, mens du deltager i en uddannelse, fx hvis du deltager i aftenskoleundervisning eller tager enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau. Du kan læse mere om det her. 
  Du har også mulighed for at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse indenfor den første tid du er ledig. Du kan læse mere om det her. 

  Hvad er jobrettet uddannelse?
  Jobrettet uddannelse er uddannelse/kurser, i op til 6 uger, til medlemmer af a-kassen. 
  Uddannelsen/kurserne vælges ud fra en positivliste. Kun uddannelser/kurser der står på listen, kan du deltage i. 
  Retten gælder for både faglærte og ufaglærte, ligesom medlemmer med en kort videregående uddannelse kan deltage i ordningen. 
  Kursusafgiften betales af jobcentret. Du kan læse mere om det her.

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk