Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her eller på hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive til os via vores kontaktformular.

Dagpenge i udlandet

Kan jeg få mine dagpenge med til andre lande? 
Du kan få dagpenge med til et andet EØS-land i højst 3 måneder, hvis du gerne vil søge jobs i udlandet. 
Du skal bl.a. være registreret som ledig i det EØS-land du tager til, og være aktivt jobsøgende der i hele perioden.
Du kan ikke få dagpenge med til andre lande, end EØS-landene. 

Dagpengesatser

Fra 1. januar 2019, er højeste dagpengesats for fuldtidsforsikrede 18.866 kr. om måneden.

Hvordan beregner I min dagpengesats?

Hvad du helt præcist kan få, afhænger af den indkomst du har haft.

Vi beregner din dagpengesats på baggrund af 12 måneders lønindkomst inden for de sidste 24 måneder. Vi tager de 12 måneder med den højeste lønindkomst, og din dagpengesats bliver 90 % af denne – dog højst 18.866 kr. om måneden.

Arbejdsmarkedsbidraget trækkes også fra din løn, da hu heller ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af dine dagpenge.

Vi kan kun beregne din dagpengesats på baggrund af lønmodtagerarbejde, som er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og uden at din arbejdsgiver har fået tilskud til din løn.

Hvornår kan jeg få beregnet en ny dagpengesats?

Du skal have beregnet en ny dagpengesats, når du har genoptjent ret til en ny dagpengeperiode.

Du kan ikke få beregnet en sats, som du kunne tidligere, når du har haft 3 måneders arbejde. (Dimittender undtaget)

Den sats du får beregnet når du får en ny dagpengeperiode, følger dig indtil du har optjent ret til en helt ny dagpengeperiode.

Hvis du er deltidsforsikret, eller har uddybende spørgsmål, så kontakt os. Brug vores kontaktformular, som du finder her.

Ferie

Jeg vil gerne holde ferie – hvad gør jeg? 
Du skal oplyse om ferien på jobnet.dk senest 14 dage før ferien starter. 
Når du har registreret ferien på jobcentret, får vi automatisk besked. 
Du kan søge om feriedagpenge i a-kassen, hvis du har optjent ret til feriedagpenge og har brugt al din egen optjente ferie.

Du finder ansøgningen her.
Du kan læse mere om reglerne her.

Frivilligt, ulønnet arbejde

Må jeg lave frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge? 
Du kan arbejde frivilligt og uden løn indenfor en række forskellige områder, uden at blive modregnet i dagpengene.

Du kan dog kun arbejde frivilligt, i organisationer eller virksomheder som ikke er almindelige erhvervsvirksomheder, hvor formålet er at tjene penge til ejeren/ejerne. Det betyder, at organisationen eller virksomheden, skal have et almennyttigt formål. 
Du kan læse mere om reglerne her.

Første ledige dag og retten til dagpenge

Hvad kræves for at have ret til dagpenge? 

Du skal være medlem i a-kassen, og have været det i mindst 1 år. 
Du skal også have haft en samlet indkomst på 233.376 kr. i de sidste 3 år. Kun indkomst i medlemsperioden kan medregnes, og der kan højst medregnes 19.448 kr. pr. måned.  (2019 tal).

Du har tidligst ret til dagpenge, fra den dag du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk.

Nyuddannet og valg af rettigheder?
Hvis du er nyuddannet og allerede er medlem af a-kassen, skal du huske at vælge rettigheder i a-kassen. Du skal vælge rettigheder, inden der er gået 14 dage, hvis du ønsker rettigheder som nyuddannet. Følg guiden her.
Hvis du er nyuddannet og ikke medlem i a-kassen i forvejen, skal du melde dig ind i a-kassen inden der er gået 14 dage fra du afsluttede din uddannelse. Du får tidligst ret til dagpenge fra den dag, du har indmeldt dig i a-kassen. Lav din indmeldelse her. Du har tidligst ret til dagpenge, fra den dag du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk. Er din uddannelse normeret til 18 måneders varighed - men har en kortere varighed end 18 måneder – har du tidligst ret til dagpenge, når der faktisk er gået 18 måneder.

Første ledige dag 
På din første ledige dag skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk.
Du skal også være tilmeldt, selvom du risikerer at få en karantæne, da du kun kan afvikle en karantæne i perioder, hvor du også er tilmeldt på jobcentret. 
Du skal også udfylde en ledighedserklæring på Mit HK. Du kan læse mere her.

Hvis du er syg i din opsigelsesperiode, og du fortsat er syg på din første ledige dag, skal du kontakte din kommune, så du kan søge om sygedagpenge. 
Er du syg på din første ledige dag, skal du ikke melde dig som ledig i a-kassen, men først, når du er blevet rask igen.

G-dage (arbejdsgivergodtgørelse)

Hvad er G-dage? 
G-dage hedder også arbejdsgivergodtgørelse, og er de 2 første ledighedsdage du har. Det er din arbejdsgiver, som skal betale dig for G-dagene, og du kan ikke modtage dagpenge for de dage, hvor du har ret til G-dage.
Du skal have haft mindst 74 løntimer inden for de sidste 4 uger, for at have ret til G-dage

Hvor længe kan du få dagpenge

Hvad er en dagpengeperiode? 

Første gang du bliver ledig får du ret til dagpenge i 3.848 timer. Det svarer til 2 år. Perioden kaldes dagpengeperioden. 


Du kan læse mere her.

Hvad bruger af min dagpengeperiode? 
Alle uger, hvor du får udbetalt ydelser fra a-kassen, bruger af din dagpengeperiode. 
Det samme gælder for: 
1. Uger hvor du afvikler karantæne. 
2. Uger hvor du deltager i uddannelse på dagpenge. 
3. Uger hvor du deltager i jobrettet uddannelse.
4. De første 6 uger du er syg. 
5. Uger hvor du er i ansættelse med løntilskud. 
6. Uger hvor du deltager i anden aktivering, som du har aftalt med dit jobcenter.

Hvor lang tid kan jeg få dagpenge? 
Dagpengeperioden opgøres i timer. Du kan få dagpenge i 3.848 timer. Du kan bruge timerne inden for en periode på 36 måneder. 
Dagpengeperioden er en slags klippekort med 3.848 klip, og du bruger et klip hver gang du får udbetalt dagpenge i 1 time. 
Du bruger også af dine klip, hvis du f.eks. arbejder i et job, hvor arbejdsgiveren får løntilskud.

Du kan læse mere her.

Karantæne

Hvornår risikerer jeg en karantæne? 
Hvis du – uden en gyldig grund - selv siger dit job op, så får du ofte en karantæne på 3 uger. Det svarer til 111 timer. 
Det samme gælder, hvis du bliver opsagt af arbejdsgiveren, af en grund der skyldes dig. Hvis du selv beder om at få en opsigelse, eller accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgiveren, kan du også risikere at få en karantæne. 
Du kan læse mere om gyldige grunde og karantæner i vores pjece "Dine muligheder som ledig".
Er du medlem af HK fagforeningen, kan du altid få hjælp til at få tjekket, om du har fået det rigtige opsigelsesvarsel.

Karens – hvad er karens?

Hvis du har været ledig i 4 måneder og ikke har haft arbejde i mere end 148 timer indenfor de seneste 4 måneder, skal vi modregne 1 dags dagpenge i din udbetaling. Det kaldes karens. 

Hver 4. måned skal vi undersøge hvor mange arbejdstimer du har haft. Derfor er det vigtigt, at du altid skriver arbejdstimer på dit udbetalingskort – også timer fra før du blev ledig og når du går i arbejde igen. 

Kun løntimer der er indberettet til SKAT tæller med. Timer fra f.eks. løntilskudsjob, virksomhedspraktik, jobrotation eller andet, hvor der gives tilskud til lønnen, tæller ikke med. 

Du bliver altså ikke omfattet af karensen hvis en eventuel arbejdsgiver inden for de 4 måneder, har indberettet mere end 148 timers lønarbejde (97 timer hvis du er deltidsforsikret) til SKAT.

Nyuddannet

Nyuddannet og valg af rettigheder? 
Hvis du er nyuddannet og allerede er medlem af a-kassen, skal du huske at vælge rettigheder i a-kassen. Du skal vælge rettigheder, inden der er gået 14 dage, hvis du ønsker rettigheder som nyuddannet. Følg guiden her. 

Hvis du er nyuddannet og ikke medlem i a-kassen i forvejen, skal du melde dig ind i a-kassen inden der er gået 14 dage fra du afsluttede din uddannelse. Du får tidligst ret til dagpenge fra den dag, du har indmeldt dig i a-kassen. Lav din indmeldelse her.

Du har tidligst ret til dagpenge, fra den dag du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk
Er din uddannelse normeret til 18 måneders varighed - men har en kortere varighed end 18 måneder – har du tidligst ret til dagpenge, når der faktisk er gået 18 måneder.
På din første ledige dag skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk

Supplerende dagpenge

Kan jeg få supplerende dagpenge?

Hvis du har ret til dagpenge, og får arbejde på nedsat tid, kan du ofte få supplerende dagpenge. 
Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindre end 37 timer om ugen, for at have ret til at få suppleret op til fuld tid. 
Hvis du er deltidsforsikret, skal du arbejde mindre end 30 timer om ugen, for at have ret til at få suppleret op til 130 timer om måneden.
For at have ret til en udbetaling i en måned, skal du som fuldtidsforsikret være ledig i mindst 14,8 timer, og hvis du er deltidsforsikret, skal du være ledig i mindst 12 timer. 
Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig, og være til rådighed og aktivt jobsøgende for at have ret til supplerende dagpenge. 
 
Du kan læse mere om reglerne her.

Hvad er en frigørelsesattest?
En frigørelsesattest er en blanket, hvor din arbejdsgiver fraskriver sig retten til dit normale opsigelsesvarsel, hvis du stopper, fordi du finder andet arbejde på en højere ugentlig arbejdstid eller et fuldtidsjob.  
Blanketten bruges, hvis du har et job hvor du har et opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, og du gerne vil søge supplerende dagpenge. 
Vi skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger efter din første ansættelsesdag, eller din første ledige dag, hvis du lige er blevet ledig, og du har et arbejde på nedsat tid. 
Modtager vi frigørelsesattesten senere, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget frigørelsesattesten. 

Alle funktionærer har et opsigelsesvarsel enten fra første ansættelsesdag, eller senest efter 3 måneders ansættelse. Du er funktionær, hvis du arbejder på kontor eller i butik, og inden for en række andre områder. 
Er du medlem af HK fagforeningen, kan du altid spørge dem om, hvilket opsigelsesvarsel der gælder for dig. 
Du kan læse mere om reglerne her.

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?
Du kan højst få supplerende dagpenge i 30 uger indenfor en periode på 104 uger. 
Hvis du arbejder i turnus eller efter en vagtplan tæller alle uger med i de 30 uger – også selvom der er uger ind imellem, hvor du ikke har nogen arbejdstimer. 

Hvis du tidligere har været ledig, og har brugt af din ret til supplerende dagpenge, kan det betyde, at du i et nyt arbejde på nedsat tid ikke kan få supplerende dagpenge i 30 uger. Vi tæller hele tiden 104 uger tilbage, og alle uger du har modtaget supplerende dagpenge i den periode, går med i opgørelsen af de 30 uger. 

Uger hvor du har haft arbejde som selvstændig, tæller også med i optællingen af forbruget af de 30 uger.
På din udbetalingsspecifikation kan du løbende følge med i, hvor mange uger du har brugt af de 30 uger.
Du kan læse mere om reglerne her. 

Hvordan får jeg ret til en ny periode med supplerende dagpenge?
For igen at få ret til supplerende dagpenge, skal du arbejde i et vist antal timer inden for 12 måneder. Det kan godt være løntimer fra flere forskellige arbejdsgivere, men det er en betingelse, at der ikke er givet tilskud til lønnen.

Månedslønnet: Du skal have arbejdet i mere end 146 timer i 6 af de 12 måneder.
14-dageslønnet: Du skal have arbejdet i mere end 68 timer i 13 af de 26 lønperioder, du har i løbet af 12 måneder.
Ugelønnet: Du skal have arbejdet i mere end 34 timer i 26 af de 52 lønperioder, du har i løbet af 12 måneder.
Selvstændig: Du kan også få en ny ret til supplerende dagpenge ved at drive selvstændig virksomhed. Som hovedregel skal have drevet selvstændig virksomhed i minimum 6 mdr. uden at du har modtaget dagpenge.
Du optjener også ret til en ny 30-ugers periode, hvis der er et helt kalenderår hvor du ikke modtager dagpenge og samme år har tjent mindst 228.348 kr. (2018-tal) som A-indkomst, B-indkomst og/eller arbejde som selvstændig. 

Måneder, du har brugt til at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan ikke bruges til at genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge. 
Det kan godt være løntimer fra flere forskellige arbejdsgivere, men det er en betingelse, at der ikke er givet tilskud til lønnen.
(Hvis du er deltidsforsikret, er timekravene mere end 118 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dages lønnede og 27 timer for ugelønnede).

MULIGHED FOR FORLÆNGELSE AF DE 30 UGER
Du kan forlænge din 30-ugers ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger. Vi forlænger retten til supplerende dagpenge med 4 uger ad gangen - dog højst 12 uger.
LØNMODTAGERE
Når din 30-ugers ret er udløbet, henter vi oplysninger om dit arbejde i SKAT’s indkomstregister.
Månedslønnet
Hvis du er månedslønnet, kan vi forlænge med 4 uger for hver gang, du har fået indberettet mere end 146 løntimer.
Ugelønnet
Hvis du er ugelønnet, kan vi forlænge med 4 uger for hver gang, du har haft 4 uger med mere end 34 løntimer.
14-dages lønnet
Hvis du er 14-dages lønnet, kan vi forlænge med med 4 uger for hver gang, du har haft mere end 68 løntimer på 14 dage.

(Hvis du er deltidsforsikret, er timekravene mere end 118 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dages lønnede og 27 timer for ugelønnede).

SELVSTÆNDIGE
Hvis du har drevet selvstændig virksomhed og ikke modtaget dagpenge, kan vi forlænge med 4 uger for hver måned, du har drevet selvstændig virksomhed, og virksomheden har været registreret i CVR registret i mindst 6 måneder.

Du kan bruge vores kontaktformular, som du finder her.
Du kan også læse mere om reglerne her. 

Sygdom og barsel

Hvis jeg bliver syg, hvad så?
På din første sygedag skal du registrere, at du er syg. Det gør du på ”Min side” på jobnet.dk. Vi får automatisk besked fra jobcentret, når du melder dig syg.
De første 14 dage du er syg, får du dine almindelige dagpenge fra os. Er du fortsat syg efter 14 dage, giver vi automatisk din kommune besked om, at du skal have sygedagpenge fra kommunen.

Hvis du er i deltidsjob eller arbejder på fast nedsat tid, skal du have sygedagpenge fra din første sygedag af kommunen.
Hvis du er syg i din opsigelsesperiode, og du fortsat er syg på din første ledige dag, skal du kontakte din kommune, så du kan søge om sygedagpenge. 
Er du syg på din første ledige dag, skal du ikke melde dig som ledig i a-kassen, men først, når du er blevet rask igen. 
Du kan læse nærmere om sygdom og dagpenge her.

Gravid, hvad nu?
Du skal registrere din barsel på ”Min side” på jobnet.dk.
Du skal også give os besked om din barsel. Det skal du gøre tidligst 1 uge før din barsel starter, og senest på din første barselsdag. Du kan give besked på denne blanket.

Er du i arbejde på fuld tid?
Hvis du ikke er ledig, skal du kontakte Udbetaling Danmark og søge om barsel direkte hos dem. Du kan læse mere her. 

Udbetaling af dagpenge og hvad du skal oplyse

Hvordan får jeg udbetalt mine dagpenge?
Hver måned skal du udfylde og indsende et udbetalingskort til os på Mit HK.
Dit udbetalingskort bliver tilgængeligt på Mit HK fra kl 18.00 den 7. sidste hverdag i måneden. Se i tabellen, hvornår dit udbetalingskort bliver tilgængeligt hver måned. Vi udbetaler pengene, når du har sendt dit udbetalingskort til os. Har du sendt dit udbetalingskort til tiden, så er pengene på din nemkonto den sidste bankdag i måneden. 

Hvad skal jeg oplyse på mit udbetalingskort?

Du skal oplyse, om alt arbejde du har haft i den periode som udbetalingskortet dækker. 
Du skal også oplyse, hvis du har haft andre indtægter, fx tillægsforsikring eller pension, indtægter fra hverv mv. 
Hvis du har været syg, holdt ferie, været på kursus, eller har lavet andre ting som begrænser din mulighed for dagpenge, skal du også oplyse om det  på udbetalingskortet. Du kan se helt præcist, hvad du skal oplyse om her.
I de tilfælde, hvor vi allerede har oplysninger fra dig, vil du kunne se dem på dit udbetalingskort, når du udfylder det. Så behøver du ikke selv indtaste oplysningerne. 
Hvis du arbejder som underviser, skal du oplyse dine omregnede timer. Det betyder, at du skal oplyse alle de timer, du bliver aflønnet for; såvel undervisningstid som forberedelsestid. Din arbejdsgiver kan oplyse dig om, hvordan du omregner dine undervisningstimer. 

Reglen om mindsteudbetaling
For at have ret til udbetaling i en måned, skal du som fuldtidsforsikret være ledig i mindst 14,8 timer. (12 timer hvis du er deltidsforsikret)

Hvad modregner I i mine dagpenge?
Arbejdstimer skal altid modregnes i dine dagpenge.
Hvis du har deltidsarbejde eller arbejde på nedsat tid, så er det de timer, som står i din kontrakt du er ansat til, der skal modregnes. 
Arbejdstimer, du har som selvstændig med en godkendt bibeskæftigelse, skal også modregnes i dagpengene.

Andre indtægter, som f.eks. pension, indtægter fra hverv, egen optjent feriegodtgørelse og G-dage skal også modregnes i dagpengene. 
I perioder hvor du ikke er til rådighed, kan du ikke få dagpenge. Det gælder fx hvis du holder ferie eller er udelukket fra dagpenge, hvis du ikke er kommet til møder, samtaler eller lignende. 
Hvis du er i tvivl, eller har uddybende spørgsmål, så kontakt os. Brug vores kontaktformular, som du finder her. 

Uddannelse samtidig med dagpenge

Kan jeg tage uddannelse, mens jeg er på dagpenge?
Som udgangspunkt kan du ikke få dagpenge, når du deltager i en uddannelse. 
Der er dog særlige situationer, hvor du kan modtage dagpenge, mens du deltager i en uddannelse, fx hvis du deltager i aftenskoleundervisning eller tager enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau. Du kan læse mere om det her. 
Du har også mulighed for at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse inden for den første tid du er ledig. 

Hvad er jobrettet uddannelse?
Jobrettet uddannelse er uddannelse/kurser, i op til 6 uger, til medlemmer af a-kassen. 
Uddannelsen/kurserne vælges ud fra en positivliste. Kun uddannelser/kurser der står på listen, kan du deltage i. 
Retten gælder for både faglærte og ufaglærte, ligesom medlemmer med en kort videregående uddannelse kan deltage i ordningen. 
Kursusafgiften betales af jobcentret. Du kan læse mere om det her.

Udveksling af oplysninger med Indkomstregistret (SKAT)

Hver måned, når du har udfyldt dit udbetalingskort med arbejdstimer, udveksles der helt automatisk oplysninger (kaldet samkøring) mellem a-kassen og SKAT.
Hvis oplysningerne ikke stemmer overens (dem du har oplyst og dem SKAT har fået indberettet fra din arbejdsgiver), sender vi et brev til dig.

I brevet fortæller vi hvad forskellen i indberetningerne er, og hvad du skal gøre. Det kan f.eks. være at din arbejdsgiver har indberettet forkert til SKAT, eller at du har oplyst forkert. Under alle omstændigheder får du mulighed for at rette dit udbetalingskort og/eller mulighed for at gøre indsigelse.