Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg læste en nyligt udgivet undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Undersøgelsen estimerer, at der årligt går 61,9 millioner arbejdstimer tabt på grund af stress, hvilket svarer til 37.335 fuldtidsstillinger.

Min overraskelse skyldtes ikke, at jeg var uvidende om problemet, men NFA's opgørelse satte virkelig omfanget af problemet i perspektiv. I HK er vi godt bekendt med de udfordringer, der er forbundet med stress på danske arbejdspladser. Vores medarbejdere behandler dagligt sager med medlemmer, der må sygemeldes fra deres arbejde på grund af stress og relaterede sygdomme som angst og depression. Stress kan få katastrofale konsekvenser for den enkelte og er omkostningstungt for samfundet.

I en tid, hvor regeringen har et erklæret mål om at "træffe politiske beslutninger, der øger den strukturelle beskæftigelse med 45.000 fuldtidspersoner," undrer det mig, at der ikke er mere fokus på forebyggelse af stress, når potentialet her er så stort. Initiativer til at forebygge stress eller forbedre arbejdsmiljøet generelt på de danske arbejdspladser nævnes ikke en eneste gang i regeringsgrundlaget. Derimod er der masser af initiativer, som skal få os til at arbejde mere.

For at nævne et par eksempler: Vores helligdag Store Bededag er afskaffet, et forhøjet beskæftigelsesfradrag skal øge arbejdslysten og pensionisterne har fået større økonomisk incitament til at trække i arbejdstøjet igen. Samtidig arbejdes der på, at flere offentligt ansatte skal gå fra deltid til fuldtid, hvis de vil have del i lønstigningerne fra trepartsaftalen, og så skal det sjette SU-år afskaffes, så de studerende kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

Det er lige til at miste pusten over alle de tiltag.

Med så stort et fokus på at øge beskæftigelsen, så undrer det mig vitterligt, at regeringen ikke har fokus på forebyggelse af stress og forbedring af arbejdsmiljøet, når potentialet for beskæftigelsen og samfundsøkonomien her er så stort. Heller ikke i dette års finanslov er der afsat penge til disse områder, selvom en del af løsningen ligger lige for.

I HK mener vi, at det er nødvendigt at vedtage en national handlingsplan, der sætter stress på dagsordenen. Vi foreslår blandt andet bedre lederuddannelser med fokus på arbejdsmiljø og bedre behandlingstilbud til stressramte, så de ikke skal vente i månedsvis på at få hjælp.

Debatindlægget er bragt i Sjællandske 1. december.