Seniorer fylder mere og mere på arbejdsmarkedet. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viste forleden en stor stigning i 60-64-årige erhvervsaktive. Beskæftigelsesgraden for gruppen er i dag over 20% højere end målt lige før finanskrisen.

Noget kunne altså tyde på, at mange seniorer er gode til at holde sig relevante på et arbejdsmarked i rivende udvikling. Det er også nødvendigt. Den kontoruddannelse, du fik engang i 70’erne, har meget lidt at gøre med den digitaliserede og automatiserede virkelighed, vi lever i nu.

Her på egnen er der rigtigt mange, der gør noget ved sagen. Vi sydjyder er uofficielle danmarksmestre i efteruddannelse. En opgørelse fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd viser faktisk, at ud af de i alt 1001 VEU-kurser (Voksen Efteruddannelse), der er gennemført i de seneste halvandet år, så er de 498 gennemført af sydjyder. Den succes er ikke kommet af sig selv. Den er resultatet af en målrettet indsats fra både arbejdstagere som arbejdsgivere i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland.

Det tal er jeg stolt af. Og jeg er sikker på, at det lidt ældre segment står for rigtigt mange af de 498 kurser. Dem møder jeg ofte til arrangementer og på arbejdspladser, hvor de er mindst lige så skarpe som deres yngre kolleger. For de har både erfaringen og den ny viden.

En måde at skærpe sin faglige relevans gennem hele arbejdslivet, er at udnytte de kompetencefonde, som overenskomsten indeholder. Der er stor forskel på, hvem der kan udnytte fondene, og i hvilket omfang, men det kan vi hjælpe med – os fra de overenskomstbærende fagforeninger.

Mangler vi lige de sidste seniorer? Ja, vi gør. Derfor er efter- og videreuddannelse i disse år én af HK’s største mærkesager. Vi ved, det gør en kæmpe forskel, hvis du gerne fastholde din position på et lunefuldt arbejdsmarked.