Uddannelse er igen kommet på dagsordenen. Flere har foreslået, at 10. klasse skal lægges på vores erhvervsskoler. I Varde og andre steder har man allerede succes med en sådan ordning.

Jeg ser det som et rigtigt godt og fornuftigt forslag, der kan anspore flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Men det kræver, at den nødvendige økonomi følger med.

Jeg har tidligere oplevet, at økonomien afgjorde, hvor et uddannelsestilbud blev placeret, og det kan være rimeligt nok, hvis udgangspunktet er ens. Hvis omkostningerne ved et 10. klasses tilbud på en erhvervsskole både medregner lærerløn, husleje, varme etc., så skal dette også gælde for sammenligningen med en 10. klasse på en folkeskole.

Hvis det besluttes at lægge folkeskolens afgangsklasser på erhvervsskolerne, må det ikke presse erhvervsskolernes økonomi yderligere – de er rigeligt presset i forvejen.

Et generelt tilbud til unge om at tage deres 10.klasse på en af vores erhvervsskoler, skal være et spændende og attraktivt tilbud, som reelt kan få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.