Af Ole Kjær, formand for HK Sydjylland og Kim Simonsen, formand for HK Danmark.

Vi hører konstant, at virksomhederne mangler kvalificerede medarbejdere. Men er det nu også rigtigt?

Det fik vi svar på i sidste uge, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering præsenterede deres analyse af virksomhedernes udfordringer med at skaffe arbejdskraft. Analysen viste, at antallet af såkaldte ’forgæves rekrutteringer’ ikke var steget synderligt siden sidste år. Hvor tallet sidste forår var på 15.500, er det tilsvarende tal i år på 16.800. Det svarer til – og hold nu fast! – hele 0,6 pct. af den samlede beskæftigelse.

I Sydjylland var der 2018 forgæves rekrutteringer i foråret 2018 – hvilket er 36 flere end sidste år. Det er ikke just en stigning, som bør udløse blinkende røde advarselslamper. 
Vi skal også være opmærksomme på, at ”forgæves rekruttering” ikke nødvendigvis er et udtryk for, at virksomhederne har søgt arbejdskraft. Det er udelukkende et svar på en henvendelse: ”Har I oplevet at mangle kvalificerede ansøgere i jeres virksomhed?” 

Vi hører ofte, at landbruget ikke kan få arbejdskraft. Men i Sydjylland har der været et encifret antal jobopslag fra landbruget det seneste år. Kan man så sige, at man har svært ved at få ar-bejdskraft? Er det ikke et rimeligt krav, at man efterspørger arbejdskraften offentligt, så inte-resserede kan se det, før man klager over mangel på den?

Med disse ting taget i betragtning kan det undre, at eksempelvis Dansk Arbejdsgiverforening kæmper ihærdigt for at gøre det lettere at importere udenlandsk arbejdskraft. 
I stedet burde vi koncentrere os om at skabe bedre forhold for uddannelse. Om få år vil Dan-mark mangle dygtige faglærte, fordi vi ikke uddanner nok. Derfor er det en fejlprioritering af de helt store, at der blev sparet hundrede millioner kroner på erhvervsuddannelserne ved sidste års finanslov. 

Selvfølgelig skal virksomhederne have kvalificeret arbejdskraft. Men er det ikke klogere, at vi giver de unge en ordentlig uddannelse end at importere os ud af problemet? Det synes vi i hvert fald i HK.