Det er en svær tid, vi gennemlever. Samfundet er næsten lukket ned, og mange er bekymrede for deres kære og sig selv. En stor andel af HK Sydjyllands medlemmer er sendt hjem, mens andre trofast møder på arbejde, fordi vigtige funktioner ville gå i stå uden dem. Hverdagens helte, som sikrer, at butikkerne leverer de nødvendige varer og at vigtige funktioner på sygehuse, i beredskabet og på andre arbejdspladser fortsat fungerer. De udsætter sig for større smitterisiko for vores fællesskab og skal have vores respekt og taknemmelighed.

Coronavirus har ført kolossale omvæltninger med sig, og vi ved ikke, hvornår det ender. Vi skal vænne os til nye kontaktformer – mere mail og telefon, møder på computer og telefon, børnepasning og undervisning hjemme og savn af nærvær med venner og kolleger.

HK Sydjylland er ikke lukket, og vi bakker som sædvanlig vores medlemmer op, nu indenfor de muligheder, den nye situation tilsiger. Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål, og hvis det er nødvendigt, kan du også aftale et fysisk møde på kontoret i Kolding. Husk dog, at du under nedlukningen ikke kan møde frem uanmeldt – en forudgående aftale er nødvendig. Som altid er vores telefonnummer 7011 4545 og mailadressen syd@hk.dk

Heldigvis overholder det store flertal af os de nye regler, og vi bliver bedre og bedre til at reducere smitterisikoen. Det er vigtigt, at vi fortsat hjælper hinanden med at forsinke smittespredningen, så der bliver ved med at være plads og udstyr på hospitalerne til dem, som får komplikationer af virussen. Dette er et meget tydeligt eksempel på, at solidaritet er den rette strategi, også i sygdomssammenhæng. Vi mennesker kan alt, hvis vi passer på hinanden og løfter i flok, og når vi hjælper de udsatte, selv om vi ikke selv er en af dem.

Usikkerheden gælder ikke kun selve sygdommen men også tiden bagefter. Vi ved ikke, hvor mange private virksomheder, der bukker under eller får et knæk, eller hvordan de offentlige arbejdspladser vil se ud, når vi kommer på den anden side af pandemien. Mange elever er særligt ramt, fordi deres undervisning er aflyst eller flyttet til nettet, og hvad det kommer til at betyde for deres afgang er ikke klart.

Regeringen og et enigt folketing har gjort en stor indsats for afbøde både de umiddelbare problemer og de afledte, økonomiske problemer efter udbruddets afslutning. Det har sat os i en bedre situation end en række andre lande. Vi følger nøje med i udviklingen, og du kan holde dig orienteret om den aktuelle situation på www.hk.dk og www.hk.dk/syd

Én ting er sikker: Det slutter på et tidspunkt. Indtil da må vi stå sammen – med passende afstand – og stå det igennem i fællesskab. For sammen er du stærkere.