Denne hilsen er en opfordring til, at vi i den aktuelle debat ikke ensidigt fokuserer på de medarbejdere, der nu vender tilbage til deres egentlige arbejdsplads, men at vi også har et blik for de kolleger, der skal tage imod de genkomne kolleger.

For ingen af os har før prøvet så massive og langvarige hjemsendelser – eller har før siddet så få kolleger tilbage på arbejdspladsen. Der er heller ingen af os, der før har prøvet at skulle finde sammen igen på den her måde, hvor vi i princippet skal gensocialiseres, når vi igen bliver fuldtallige og oplever kø ved printer og kaffemaskine. Når vi skal finde vores egen og den fælles arbejdsrytme igen. Eller skal genopdage styrkerne i arbejdsfællesskabet og det gode kollegaskab.

 

Aktuelt er der heldigvis en vigtig debat i gang om, hvordan vi fremover skal indrette vores arbejdsliv og for eksempel finde en ny balance mellem arbejde on location og så netop hjemmearbejde under ordentlige arbejdsforhold. HK bidrager naturligvis aktivt til debatten, fordi så mange HK’ere er berørt af situationen.

Denne hilsen er en opfordring til, at vi i den aktuelle debat ikke ensidigt fokuserer på de medarbejdere, der nu vender tilbage til deres egentlige arbejdsplads, men at vi også har et blik for de kolleger, der skal tage imod de genkomne kolleger.

I hele denne gensocialisering på arbejdspladserne spiller arbejdsgiverne naturligvis en central rolle. De skal huske at tage hensyn til flere parametre, når en mere normal hverdag banker på igen. De skal sikre rum og plads til, at vi får genskabt vores kollegiale relationer, uanset om man har knoklet hjemmefra eller er mødt ind på arbejdspladsen hver eneste dag hele perioden igennem.

 

Jeg vil gerne opfordre arbejdsgiverne til, at de drager omsorg for alle medarbejdere – både de, der har arbejdet ude og hjemme under pandemien – og for hele det hold, der nu bliver genforenet på samme adresse.

 

I debatten er det samtidig vigtigt at huske, at ingen medarbejdere selv har haft den store indflydelse på, hvem der skulle arbejde hjemmefra. Det har ofte været den enkeltes opgavesæt, der har afgjort, om han eller hun skulle arbejde hjemme eller blive på den fysiske arbejdsplads.

Jeg vil gerne opfordre arbejdsgiverne til, at de drager omsorg for alle medarbejdere – både de, der har arbejdet ude og hjemme under pandemien – og for hele det hold, der nu bliver genforenet på samme adresse.

Ingen skal føle sig glemt eller klemt, og indtil nu har der været stort fokus på de hjemsendte medarbejdere, men medarbejdergruppen skal ses på som en helhed, hvor alles hverdag har været sat under stort pres, uanset om man altså har arbejdet hjemmefra eller er mødt ind hver dag i den forgangne periode. Lad os nu få alle kolleger med i det (nye) fysiske arbejdsfællesskab på den bedst mulige måde – uanset om de har været sendt hjem eller skulle blive, hvor de var.

 

Lad os nu få alle kolleger med i det (nye) fysiske arbejdsfællesskab på den bedst mulige måde – uanset om de har været sendt hjem eller skulle blive, hvor de var.