Kan der så overhovedet være nogen tvivl om, at lægesekretærerne i allerhøjeste grad har været med til at håndtere Corona-krisen? Det kan der åbenbart godt på OUH

 

Faktisk arbejder de side om side med de nævnte faggrupper. De sikrer blandt andet overgangen mellem de nævnte grupper af kolleger, og de sikrer en smidig gang for kolleger og patienter gennem det snørklede sygehusvæsen. Lægesekretæren er den første, du møder, når du kommer på sygehuset. Lægesekretæren er den, som indkalder til operationer og undersøgelser. Det er også lægesekretæren, som bestiller værnemidler, deltager i podeklinikker, modtager covid-patienterne, sikrer at patienter og pårørende efterlever restriktionerne, arbejder i døgnarbejde på flere afdelinger og bliver ”lånt” ud til Covid-afsnit.

Kort sagt: Lægesekretæren er (også) en vigtig medspiller i kampen mod Corona.

 

Der må absolut være tale om en stor fejl, når lægesekretærerne på den måde er blevet glemt, overset og forbigået. 

 

Kan der så overhovedet være nogen tvivl om, at lægesekretærerne i allerhøjeste grad har været med til at håndtere Corona-krisen? Det kan der åbenbart godt på OUH, hvor de ikke er blandt de faggrupper, der er omfattet af en nylig aftale om tillæg til sygeplejersker, SOSU og jordemødre på døgnarbejde indgået på OUH. Der må absolut være tale om en stor fejl, når lægesekretærerne på den måde er blevet glemt, overset og forbigået.

OUH’s forklaring på, hvor pengene kommer fra, er, at der er ubrugte lønmidler på sygeplejen på grund af rekrutteringsproblemer. Jeg kan så oplyse om, at der p.t. mangler ca. 50 ud af 700 lægesekretærer på OUH. Dermed må der også være en pulje ubrugte lønmidler, som kunne allokeres ud til dem, som også tager en ekstra tørn – igen. For de lønkroner er vel forhåbentligt ikke blevet anvendt til andre faggrupper! Eller hvad?

 

Dialog med OUH

Vi har naturligvis fra HK Kommunal Midt for længst taget kontakt til OUH og administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen for at få svar på vores spørgsmål. Efter noget nøleri er direktøren vendt tilbage med et pænt og høfligt svar.

Desværre indeholder hans mail kun forudsigelige svar og afværgemanøvrer, hvor der henvises til prioriteringen af de pressede døgnfunktioner. Men er lægesekretærerne ikke også en del af det setup? Det er de i høj grad, selvom det ikke anerkendes i sygehusledelsen.

Der henvises desuden til, at lægesekretærerne vil blive tilgodeset i fordelingen af de vinterpakke-midler, der er på vej. Det ser vi da frem til, selvom det aktuelle forløb gør os noget skeptiske.

For hvorfor skulle der pludselig dukke respekt op for lægesekretærernes Covid-indsats, når den ikke var der i ”første runde”, da OUH valgte at føre ”hemmelige” løntillægs-forhandlinger med plejegrupperne?