Siden Corona-krisens start er antallet af ledige steget med knap 50.000 personer, hvilket er et markant hop på et arbejdsmarked, hvor der før krisen var omtrent 100.000 ledige. Alene her i Sydjylland har flere end 12.000 personer meldt sig ledige siden krisens start – en stigning på over 35% sammenlignet med gennemsnittet for samme periode de sidste 5 år.

Det er i sandhed hårde tider, vi befinder os i, men vi skal som samfund nok komme igennem, hvis vi står sammen om at få alle gennem krisen. Og ikke kun erhvervslivet. Det er på tide for politikerne at prioritere vilkårene for vores ledige kollegaer, for dagpengesystemet skal markant forbedres.

Vi foreslår tre forbedringer af systemet på kort og lang sigt. For det første skal resten af 2020 være en ”neutral” periode, hvor ingen risikerer at falde ud af systemet i en tid med ekstraordinært pres på arbejdsmarkedet. Ledighed i år skal simpelthen ikke tælle med i den samlede dagpengeperiode. For det andet er det på tide at få stoppet udhulingen af dagpengene som betyder, at en gennemsnitlig HK’er i dag mister ca. halvdelen af sin indkomst som konsekvens af at ende på dagpenge. Endelig vil vi for det tredje slå til lyd for, at dagpengesystemet ændres, så udbetalingerne fremover vil være højere de første tre måneder af ledighedsperioden.

Vi må som samfund vælge en anden vej ud af corona-krisen end den, der blev valgt efter finanskrisen. Det skal ikke igen være lønmodtagerne, de ledige og velfærdssamfundet der skal betale regningen.