Fra mange af de ledige i alderen over 50 år hører vi som fagforening, at det er meget svært at få et nyt job, når først medlemmerne er blevet arbejdsløse i seniortiden – men stadig med mange år til pensionsalderen. Og statistikken bekræfter denne oplevelse: Andelen af langtidsledige er høj – særligt blandt 50+-generationen på arbejdsmarkedet.

Det er synd – ikke blot for de langtidsledige, men for hele samfundet. For vi går glip af seniorernes vigtige faglige og personlige kompetencer. Og vi risikerer, at både produktivitet og arbejdsmiljø lider skade, hvis hele 50+-gruppen svinder ind på arbejdspladserne. Mange målinger viser nemlig, at arbejdspladser med aldersmæssig mangfoldighed i medarbejderskaren har bedre trivsel. Og lige i kølvandet på trivslen ligger produktivitet. Det viser forskningen.

Derfor er det en fælles udfordring, at få ledige i alderen 50 + godt tilbage i job.

Arbejdsgiverne har et stort ansvar. De hyrer - og fyrer – og arbejdsgiverne er dermed afgørende for at hente ledige seniorer ud af køen af ledige og tilbage i fast job.

Kollegerne bærer også et stort ansvar for i fællesskab at udvikle en rummelig kultur på arbejdspladsen – en kultur med plads til forskellighed, også aldersmæssigt.

Og den ledige senior har naturligvis også en vigtig rolle i at gøre en ihærdig indsats for at udvikle kompetencerne og bevare nysgerrigheden efter nye opgaver, søge viden og være aktiv i nye netværk på tværs af aldersgrupper.    

Vi skal have vendt udviklingen hurtigt. I takt med at pensionsalderen stiger skal vi alle arbejde længere. Derfor er det endnu vigtigere end før, at vi fastholder 50+ i job – og at vi får seniormedarbejderne hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de rammes af ledighed.

Lad os samarbejde om at få de ledige seniorer tilbage i job – for vores allesammens skyld.

 

Debatindlægget blev bragt i Nordjyske den 20. september 2021.

Kirsten Estrup Madsen - Fællesformand for HK Nordjylland

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand, HK Nordjylland.