Ligestilling mellem kønnene er et af de 17 Verdensmål vedtaget af FN. Det er mål nummer 5 i rækken af mål, som verdens lande har forpligtet sig til at forsøge at opnå inden 2030. Man kan vel med en vis ret påstå, at Danmark er langt fremme på ligestillingsdagsordenen, men er vi i mål? Nej, langt fra.

Kun hver fjerde topleder i Danmark er kvinde, selvom vi har haft ligestilling på dagsordenen i mange år. Kvinders løn er generelt lavere end mændenes, selvom vi har haft bestemmelser om lige løn for lige arbejde på det danske arbejdsmarked i rigtig mange år. Kvinders pensionsopsparing er generelt lavere end mændenes blandt andet på grund af kvindernes længere barselsperioder. Alt det kæmper vi i HK en indædt kamp for at ændre, for hos os er ligestilling altid højt på dagsordenen.

På det politiske niveau i vores jyske del af region Syddanmark er der også en meget skæv mandatfordeling. I de 12 jyske kommuner, som er en del af region Syddanmark er der 320 byrådspladser, men kun 92 af pladser er besat med kvinder – i regionsrådet er forholdet det samme, 15 kvinder ud af 41 pladser. Det eneste politiske forum, hvor Sydjylland har en kønsmæssig ligelig repræsentation er blandt vores folketingsmedlemmer.

Der er grund til at se mod nogle af vores nabolande, som har bedre regler på flere af de ovennævnte områder. Lad os ikke falde i den grøft, hvor vi tror, vi er verdensmestre, når vi stadig har meget at lære.