Hvad er Obligatorisk Pensionsordning?

Fra den 1. januar 2020 bliver du omfattet af en ny pensionsordning, når du modtager dagpenge, feriedagpenge eller efterløn fra os. Ordningen kaldes ’Obligatorisk Pensionsordning’.

Den bliver udbetalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen.

Obligatorisk Pension - HK A-kasse

Skal jeg selv betale til Obligatorisk Pensionsordning?

Nej, du skal ikke selv betale til Obligatorisk Pensionsordning. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der sørger for at indbetale pensionsbidragene. 


Dine dagpenge, feriedagpenge eller efterløn vil stadig være det samme – du vil blot få et ekstra beløb, der bliver indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning.

Hvor meget bliver der indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning?

 Det beløb, der bliver indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning, afhænger af, hvor mange dagpenge, feriedagpenge eller efterløn du modtager fra os. I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af de dagpenge, feriedagpenge eller efterløn, du får udbetalt fra os. Indbetalingerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings til Obligatorisk Pensionsordning sker kvartalsvis. Der vil derfor tidligst ske indbetaling til Obligatorisk Pensionsordning i maj 2020.  

www.borger.dk/atp kan du følge med i, hvor meget der er blevet indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning. 

Beløbet vil stige frem til 2030, hvor der bliver indbetalt et beløb, der svarer til 3,3 procent af dine dagpenge, feriedagpenge eller efterløn. Senest i 2029 skal Folketinget beslutte, hvordan pensionen videre skal udvikle sig.

Obligatorisk Pension

Hvornår kan jeg få udbetalt Obligatorisk Pension?

Obligatorisk Pension bliver udbetalt som en del af ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen før, selvom du fx er førtidspensionist, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.  På www.borger.dk/atp kan du se, hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP Livslang Pension. 

Hvad sker der med min pension, hvis jeg dør? 

De bidrag, der er indbetalt til Obligatorisk Pension, bliver ikke udbetalt til boet. Din ægtefælle eller samlever kan dog have ret til at få udbetalt et engangsbeløb. Hvis du har børn under 21 år, kan de også have ret til et engangsbeløb. 

Hvis du er begyndt at få udbetalt pensionen, stopper den, når du dør.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til det beløb, du har fået i pensionsbidrag, skal du kontakte os
Hvis du i stedet har spørgsmål til udbetalingen af Obligatorisk Pension, skal du kontakte ATP Livslang Pension.