For vores dygtige tillidsvalgte og medarbejderne i HK Stat Midt har sammen fået overbevist mange om, at de – og vi alle – står stærkere, når vi er en del af det samme faglige fællesskab.

Resultatet er en flot fremgang i medlemmer på 4%.

Det er vi glade for og stolte af – især fordi det giver os endnu mere opbakning og mandat, når vi arbejder for jeres og vores fælles dagsorden, nemlig de bedst mulige arbejdsbetingelser for statsligt ansatte. Der er tale om en flot fremgang, der stiller os stærkere i mange forskellige sammenhænge.

I fortjener som engagerede stats-HK’ere en anerkendelse, der ofte hverken i ord eller handling kommer tydeligt nok til udtryk.

Mere anerkendelse, tak!

Jeg håber, at vi samtidig står over for et nyt år for HK Stats medlemmer, der byder på større stabilitet, mere rimelige arbejdsmængder, anerkendelse for vores indsats og for den store forskel, vi gør hver eneste dag for borgere, brugere, kolleger og samfundet som helhed. I fortjener som engagerede stats-HK’ere en anerkendelse, der ofte hverken i ord eller handling kommer tydeligt nok til udtryk.

 

Udfordringer og nye signaler

Der er ingen tvivl om, at 2019 samtidig har været et år med (alt for) mange opgaver, udfordringer og forringede arbejdsbetingelser på statslige arbejdspladser over hele landet.

Hertil kommer skiftende politiske udmeldinger om, hvordan hele statsapparatet skal organiseres og finansieres. For eksempel da vi tidligere på året fik en ny, socialdemokratisk regering, der sendte nye politiske signaler – eksempelvis omkring genopretningen af Skattestyrelsen, der ellers systematisk har været udsultet og udhulet igennem mange år.

Resultatet af udsultningen har nu i flere år været helt tydelig: En åben bagdør i vores skattesystem, hvor lyssky pengemænd og skattespekulanter har slæbt meget store pengesække med milliarder ud af landet. Milliarder der ellers kunne have pyntet gevaldigt på det statslige budget og givet et løft til det sociale område, sundhed, uddannelse osv.

Jeg håber, at den nye organisering af skatteområdet ikke kun sætter en prop i de enorme skattehuller, men at det også fører en arbejdsplads med sig, hvor der er kolleger nok, og hvor man sammen kan genopdage værdien af et godt arbejdsmiljø. Det arbejdsmiljø, der i alt for mange år har været sparet i stykker.

Jeg håber, at den nye organisering af skatteområdet ikke kun sætter en prop i de enorme skattehuller, men at det også fører en arbejdsplads med sig, hvor der er kolleger nok, og hvor man sammen kan genopdage værdien af et godt arbejdsmiljø. Det arbejdsmiljø, der i alt for mange år har været sparet i stykker.

Generelt har den nye regering defineret nogle spændende ambitioner for udviklingen af de rammer, vi skal arbejde under i staten. Jeg håber, at de gode intentioner bliver endnu mere konkrete og omsat i positiv praksis i løbet af 2020 og de kommende år.

 

Tak til alle – og en glædelig jul

Tak til alle i og omkring HK Stat Midt for et aktivt og engageret 2019.

For flot fremmøde til kurser, arrangementer og møder af forskellig karakter.

For input og inspiration til det faglige arbejde.

For engageret tillidsarbejde.

For god dialog om hverdagen derude på de statslige arbejdspladser – og dialog om, hvordan vi sammen gør det attraktivt at arbejde i staten.

 

Jeg vil hermed gerne, på egne og sektorbestyrelsens vegne, ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår! På gensyn til et fagligt aktivt 2020.