der er mange positive elementer i aftalen, der også får indflydelse på din hverdag som HK’er lige nu og på din fremtid, når du nærmer dig seniortiden på arbejdsmarkedet.

For der er mange positive elementer i aftalen, der også får indflydelse på din hverdag som HK’er lige nu og på din fremtid, når du nærmer dig seniortiden på arbejdsmarkedet.

Lad os kigge lidt på et par af HK-perspektiverne i forliget:

 

Seniorbonus

Den nye aftale introducerer en seniorbonus, der gælder fra det år, du fylder 62 år. Der bliver reelt tale om en form for fritvalgsordning, da du vil kunne vælge, om du vil have din bonus som to ekstra fridage, mere i lønposen eller som indbetaling på din pension.

En seniorbonus har i længere tid været et forhandlingsønske fra vores side, da vi gerne vil sikre de statsansatte HK’ere nogle gode betingelser i seniortiden på arbejdsmarkedet. Derfor glæder det mig meget, at forhandlingsudvalget fik dette element med i aftalen, så vi fik taget hul på nogle gode ting for vores seniorer.

 

Første (store) skridt væk fra upopulær mini-pension

I forliget har vores forhandlere fået med, at vi tager de første skridt væk fra den upopulære mini-pension. Den lagde nogle begrænsninger på hvem der kunne få indbetalt hvor meget i pensionsbidrag. Hidtil skulle du have været ansat fire år i staten og være over 25 år for at få ret til det fulde pensionsbidrag på 15%. Opfyldt du ikke de to krav, så måtte du nøjes med 11,19%.

Med forliget er der taget et første stort skridt væk fra mini-pensionen. De fire år på mini-pension er med ét slag reduceret til to år og samtidig er det aldersdiskriminerende krav om, at du skal være over 25 år, fjernet. Flere HK’ere i staten, i alle aldre, kan altså langt hurtigere komme op på det maksimale niveau for deres pensionsbidrag. HK vil naturligvis fortsat arbejde ihærdigt på at få den unfair karensperiode helt afskaffet, men med den aktuelle aftale om reduktion af mini-perioden og fjernelse af alderskravet har vi opnået klare forbedringer, når det gælder vores pensionsordning.

 

Kompetencefonden fortsætter

HK’erne bliver i disse år mødt med mange nye udfordringer, opgavetyper og krav på vores arbejdspladser i staten. For at matche dem skal vi sørge for en løbende kompetenceudvikling, der løfter den enkelte HK’ers kompetence. I det nye forlig er der opnået enighed om, at kompetencefonden fortsætter. Det sikrer fortsat midler til efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter.

Det er glædeligt, at kompetencefonden fortsætter. For det er et rigtig godt bidrag til de midler, som arbejdsgiverne skal afsætte, og det er til alles fordel, at der fortsat sættes midler af til en omfattende kompetenceudvikling for HK’erne. Den tidligere fond løb da også jævnligt tør for penge, da der var stor interesse for muligheden. I HK Stat Midt har vi arbejdet aktivt for, at flest mulige af vores medlemmer fik glæde af midlerne. Det arbejder fortsætter vi med, så fonden, midlerne og mulighederne er synlige for alle medlemmer, der ønsker at løfte sig fagligt.

 

Reallønnen fastholdes

Der er i forliget taget højde for, at reallønnen for HK’erne ikke udhules i de kommende år. Lønniveauet vil med andre ord følge med udviklingen.

Jeg synes, at vi og vores forhandlere har vist stor ansvarlighed i en ekstremt svær situation for hele landet. Vi har formået at finde den svære balance mellem rimelige og fair krav til lønnen i en tid, hvor Corona-pandemien giver så mange udfordringer og begrænsninger. Jeg håber, at vi vil blive mødt med anerkendelse for vores tilgang til denne del af forhandlingerne, hvor vi altså omvendt har sikret, at der ikke sker en urimelig udhuling af vores realløn.

Min opfordring er altid den samme, når det gælder afstemninger i HK-regi: Brug din ret til at stemme og dermed sætte dit præg på arbejdslivet som HK’er i staten.

Min anbefaling til dig: Stem, når det bliver muligt

Forhandlerne har gjort deres forarbejde, og de har efter min mening indtil nu gjort et godt stykke arbejde. I løbet af de næste uger gøres arbejdet færdigt.

Så bliver det dig, der inden så længe får bolden som del af et aktivt medlemsdemokrati. Forliget har indflydelse på dit og jeres arbejdsliv, hvorfor det kun er rimeligt, at det – som altid – er jer, der tager stilling til det forlig, der bliver forelagt.

 

Min opfordring er altid den samme, når det gælder afstemninger i HK-regi: Brug din ret til at stemme og dermed sætte dit præg på arbejdslivet som HK’er i staten.
Når du bruger din stemmeret, så tager du ikke bare stilling til noget konkret.
Du bakker også op om hele medlemsdemokratiet i HK Stat, og du er med til at give vores forhandlere et endnu stærkere mandat næste gang, fordi de kan henvise til, at mange HK’ere bakker aktivt op.

 

Hvad du i sidste ende stemmer er naturligvis helt op til dig.
Jeg har i det foregående trukket nogle eksempler ud.


Jeg krydser fingre for, at du stemmer. Forliget har nemlig nogle spændende perspektiver for dig og jer som HK’ere – bl.a. i forhold til seniorbonus, afskaffelse af mini-pensionen, kompetencefonden og reallønnen.

 

Du vil senere blive inviteret til et (virtuelt) møde i afdelingen, hvor du kan blive klædt yderligere på inden afstemningen. Samtidig bliver din tillidsrepræsentant (hvis du har en) sat grundigt ind i aftalen.