Det er både en rigtig god nyhed for Sydfyn/Midtfyn og for Fyn som helhed.

 

Derfor er vores JobBørs, der netop er et godt tilbud til både jobskiftere og ledige, allerede på banen, så vi kan bidrage til at sætte de stærkeste hold på de to nye arbejdspladser.

 

For der følger omkring 250 nye statslige arbejdspladser med de to skattecentre, og de vil på mange måder gøre en forskel for hele området. For placeringen af dem sender et positivt signal om udvikling på Sydfyn, og så trækker det noget dynamik, nye kompetencer og i bedste fald nogle skatteborgere med sig hertil. Der er samtidig flere faggrupper, der får glæde af det, når der skal arbejdes med skattesagerne.

 

Selvom vi har noget tid at løbe på, inden skattecentrene er etableret om et år eller to, så vil vi i HK Stat Midt allerede nu begynde at kigge frem. For det er naturligvis en interessant mulighed for de af vores medlemmer, der som potentielle jobskiftere er på udkig efter nye udfordringer - og for ledige HK’ere, der med målrettet kompetenceudvikling kan komme i betragtning til de nye jobs. Derfor er vores JobBørs, der netop er et godt tilbud til både jobskiftere og ledige, allerede på banen, så vi kan bidrage til at sætte de stærkeste hold på de to nye arbejdspladser.

 

Placeringen af skattecentrene er samtidig udtryk for, at flere aktører er lykkes med et langt sejt træk, når det gælder placeringen af statslige arbejdspladser på Sydfyn. Allerede for år tilbage holdt vi selv i HK Midt-regi den første regionale konference om netop placeringen af statslige arbejdspladser på Fyn og i Fredericia-området.

 

Langt, sejt træk har effekt

Placeringen af skattecentrene er samtidig udtryk for, at flere aktører er lykkes med et langt sejt træk, når det gælder placeringen af statslige arbejdspladser på Sydfyn. Allerede for år tilbage holdt vi selv i HK Midt-regi den første regionale konference om netop placeringen af statslige arbejdspladser på Fyn og i Fredericia-området. For vi kunne se en markant centralisering hos store, statslige arbejdsgivere, der blandt andet trak en del statslige arbejdspladser væk fra Fyn. Med denne nyhed kan vi, og en række andre aktører, der har skubbet bagpå den samme vogn, høste frugt af vores indsats og dialog om en mere rimelig fordeling af arbejdspladserne i staten.

 

...det har bestemt vist sig at være dyrt, når man skærer så dybt i en forvaltning, der skal sikre, at statens indtægter kommer ind. Placeringen af de fire nye skattecentre, med to på Sydfyn, er derfor ikke kun en god regional, fynsk nyhed. Det er også del i en genopretning af skatteområdet, der forhåbentlig også fører et bedre arbejdsmiljø for Skattestyrelsens medarbejdere med sig

 

Nødvendigt fokus på skatteområdet

Efter et par årtier med massive nedskæringer på skatteområdet, så har et par meget omtalte sager om skatteunddragelse givet ny opmærksomhed til området. HK’erne har været hårdt ramt – også på et arbejdsmiljø, der har båret tydeligt præg af nedskæringerne. Nu har politikerne endelig, på den meget dyre måde, erkendt, at nedprioriteringen af skatteområdet – og dermed statens indtægtsside – ikke var holdbar i længden.

Det er kun glædeligt, at de nu tænker den anden vej og opprioriterer skatteforvaltningen i Danmark. For det har bestemt vist sig at være dyrt, når man skærer så dybt i en forvaltning, der skal sikre, at statens indtægter kommer ind. Placeringen af de fire nye skattecentre, med to på Sydfyn, er derfor ikke kun en god regional, fynsk nyhed. Det er også del i en genopretning af skatteområdet, der forhåbentlig også fører et bedre arbejdsmiljø for Skattestyrelsens medarbejdere med sig. For kombinationen af nedskæringer, stigende arbejdspres og elendige IT-løsninger har i alt for mange år præget hele skatteområdet.

 

I HK Stat Midt håber vi altså, at placeringen af to nye skattecentre på Sydfyn er et klart signal om opprioritering. Af Sydfyn, af arbejdsmiljøet i Skattestyrelsen og af skatteområdet generelt.