Anja C. Jensen

Af Anja C. Jensen, formand for HK Danmark

I Danmark har vi et af verdens bedste samfund. Et samfund som vi alle har været med til at opbygge, været med til at udvikle, og som vi alle bliver nødt til at være med til at fastholde. Vi kan ikke tage vores samfundsmodel for givet, især ikke nu – for den er under pres. Vi ser ind i en fremtid med for få hænder, flere ældre og en usikker omverden. Den fremtid skriger på handling nu, og derfor fremlægger vi i HK vores finanslovsforslag under overskriften ”Livslang læring, sunde job og velfærd”. 

For at ruste velfærdssamfundet til fremtidens udfordringer bliver man nødt til at tænke langsigtet i samtiden. Og det kræver mod fra vores folkevalgte. Mod til at investere i stedet for at spare. De kloge og langsigtede investeringer kommer mangefold tilbage og er med til at fremtidssikre det danske samfund. 

Når man skal tænke fremtidens arbejdsmarked og kompetencer, så starter man ved vores uddannelsessystem. Vi skal have lukket de blinde vinkler i uddannelsessystemet. Vores arbejdsmarked skriger på kompetencer, og hvis Danmark fortsat skal være en grøn og digital frontløber, skal der rettes op på de nuværende skævheder. Vi tænker uddannelse for ensidigt, og derfor skal de blinde vinkler lukkes.

Samtidig skal vi sikre arbejdsmiljøet på fremtidens arbejdsmarked. Vi kender allerede til de massive konsekvenser, der forekommer ved et dårligt arbejdsmiljø, og det kan ikke passe, at der skal lig på bordet, før politikerne tager stress og dårlig ledelse alvorligt. Derfor skal de politiske rammer være på plads, så vi kan tage et opgør med dårligt arbejdsmiljø. 

For at bevare det velfærdssamfund vi kender, skal der investeres i den offentlige sektor. Den demografiske udvikling kommer til at sætte centrale velfærdsydelser under pres. Det skal man imødekomme ved at investere i den offentlige service og droppe grønthøsterbesparelserne. 

Vi kommer ikke til at løse alt, men vi bliver nødt til at sætte en retning, som er klog, retfærdig og bæredygtig! Det handler om at fremtidssikre det danske samfund. 

Læs hele HK’s indspil her