December måned er for mange en måned, hvor der gøres status for året, der snart er gået. Hvad fik vi opnået? Hvilke ting lykkedes vi med? Hvilke succeser fik vi? Fik vi nået det, vi ville? Fik vi set det, vi ville? Fik vi stillet vores evige dårlige samvittighed tilfreds?

Ja, der er mange måder at gøre status her sidst på året. Men ved I hvad? I denne julehilsen til jer medlemmer vil jeg hellere fokusere på fremtiden og året, der vil komme. Mine ønsker og håb for fremtiden; for jer medlemmers fremtid og vores allesammens fremtid.

Fokus på arbejdsmiljøet
I år 2019 sætter vi i HK sammen med den øvrige etablerede fagbevægelse særligt fokus på arbejdsmiljø. Det er jeg rigtigt glad for, da vi ud fra mange undersøgelser ved, at det er noget, der betyder rigtigt meget for jer rundt om på arbejdspladserne.

Jeg ønsker mig for år 2019, at vi vil udbygge vores dialog med alle jer, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter for jeres kollegaer. Vi vil gerne høre, hvordan vi kan hjælpe og understøtte jer i at blive endnu bedre arbejdsmiljørepræsentanter. Hvilke udfordringer oplever I i jeres hverdag? Hvor er det, I og jeres kollegaer ser, at arbejdsmiljøet kunne blive bedre? Hvordan tænker I og jeres kollegaer, at I skal kunne arbejde til en stadig senere pensionsalder – vil det overhovedet kunne lade sig gøre på jeres arbejdsplads? Kan vi sammen sikre, at I ikke bliver nedslidte, men får en aktiv pensionisttilværelse med familie, venner, børnebørn og oldebørn?

Jeg indbyder jer alle til at skrive til mig og fortælle om, hvilke tanker I gør jer for jeres fremtid, og hvilke tiltag I ønsker for arbejdsmiljøet. Hvad enten det er det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø, vi taler om, så er alle input velkomne.

Lad os stå sammen ved overenskomstforhandlingerne
Efteråret 2019 er optakten til de kommende overenskomstforhandlinger i foråret 2020. Jeg er sikker på, at mange husker foråret 2018s overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Hvordan folk formåede at stå sammen og bakke op om disse forhandlinger og sætte fokus på deres mærkesager – fastholde og synliggøre deres sammenhold overfor arbejdsgiverne, så de med dette pres var med til, at der kom et resultat i hus.

HK-medlemmerne, der var en del af denne overenskomstforhandling, tog aktiv del i forhandlingerne uden for forhandlingsrummet. Åh, hvor vil jeg ønske, at vi på samme måde kan vise vores arbejdsgivere sammenhold. Vise at vi står sammen og bakker op omkring vores forhandler ved overenskomstforhandlingerne.

Allerede her i foråret 2019 kan I begynde at tale med jeres kollegaer om, hvilke ønsker, I har til de kommende overenskomstforhandlinger. Vi vil meget gerne vide hvilke emner, I synes, er vigtige nok til at tage med til forhandlingsbordet. For ét er sikkert: Arbejdsgiverne skal nok komme med en lang række ønsker og krav fra deres side og tro mig, det vil ofte være ønsker og krav, som vil forringe medlemmernes løn og arbejdsvilkår. Derfor skal vi også være klar med HK-medlemmernes krav og ønsker.

Flere skal have overenskomst
Nu har jeg nævnt arbejdsmiljø og overenskomstforhandlinger, men vi må ikke glemme, at en lang række af medlemmer står uden for og ikke får del af disse goder. Selvom vi i år 2018 fik flere virksomheder dækket af en overenskomst, så er der absolut stadig plads til, at flere kollegaer får del af de goder, en overenskomst er med til at sikre dem: gode løn- og arbejdsvilkår.

Arbejder du på virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, så tal med dine kollegaer og os i HK om, hvilke muligheder der er for, at I kan få en overenskomst på jeres arbejdsplads. Find ud af, hvad der skal til for, at det kan lade sig gøre. Mange af de nye overenskomster, vi i 2018 har fået, er netop blevet en realitet fordi kollegaerne rundt omkring på arbejdspladserne har stået sammen om ønsket om at få en overenskomst.

Ledige er også stressede
Stress er noget, flere og flere oplever. Det at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen kan være svært. Og det er helt sikkert også noget, vi skal finde løsninger på sammen.

Desværre er stress ikke kun for det arbejdende folk. Der findes folk uden for arbejdsmarkedet, der føler den samme stress. En stress der bunder i, at de er ledige og er blevet skubbet ud på arbejdslivets sidespor. De bliver jagtet rundt i manegen fra den ene jobsamtale til den næste samtidig med, at de føler deres eksistensgrundlag stille og roligt smuldre under sig. Afgrunden rykker stadig tættere på, jo længere tid der går, og jo nærmere man kommer dagpengeperiodens slutning.

Frygten og håbet blandet med skuffelserne ved endnu et afslag gør, at mange ledige oplever at være særdeles stressede. Mange gange oplever de, at vi, der er på arbejdsmarkedet, ikke har meget forståelse for dem. Så kære kollegaer: husk at tage jer og vise forståelse for deres situation. Anerkend mennesket. Vi er alle en del af vores samfund, de har blot været uheldige i deres arbejdsliv og håber blot at blive en del af arbejdsmarkedet igen.

Og det skal ikke være i et af de utallige aktiveringstilbud, vi oplever bliver strøet rundt af kommunerne i form af diverse tilskudsjob-ordninger til virksomhederne, som jeg vil kalde gratis arbejdskraft. Mange af disse ordninger kaster ingen ordinære jobs af sig. Den enkelte oplever det som et ørkesløst hamsterhjul, der giver vedkommende falske forhåbninger blot for igen at ende med en skuffelse. Nej, giv os ordinære job – job vi kan leve af! Fuldtidsjob! Vi oplever, at mange elever i detailhandlen bliver udlært til deltidsjob og har meget svært ved at finde et fuldtidsjob, de kan leve af.

Forståelse og respekt på sociale medier
Nu, da vi er ved mine ønsker, så har jeg et stort håb for os som samfund. Nemlig at vi vil udvise større forståelse for hinanden og respektere hinanden, selv hvis vi skulle være uenige. Jeg kan somme tider blive meget ked af det, når jeg ser og oplever, hvordan folk kan opføre sig. Særligt på de sociale netværk, hvor man godt nok ikke sidder over for den person, man skriver til bag skærmen - men det berettiger ikke nogen til at komme med nedladende udgydelser, ukvemsord og trusler mod den anden person, som man måske ikke lige er enig med. Her vil jeg gerne bede om en bedre omgangstone og at folk tænker over, hvordan de selv ville have det, hvis de var i modtagerens rolle.

Man kan godt være uenig på en konstruktiv måde uden at skulle tilsvine den anden.  Dette kommer også til at gælde ved næste års folketingsvalg, som vi ved skal afholdes inden sommerferien for alvor sætter ind. Husk, vi kan være politisk uenige, men hold fokus på bolden og ikke personen. Uanset hvor provokeret du måtte blive af nogens udtalelser.  Vi i HK Handel vil have fokus på de emner, der har betydning for vores medlemmers arbejdsliv – indflydelse på deres arbejdsvilkår og fremtid.

Jeg vil slutte denne julehilsen af med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Jeg håber, at I alle må få tid til at nyde nogle dage sammen med jeres familie og venner. Blot være tilstede sammen med alle jeres kære og nyde hinanden.

Jeg ønsker glædelig jul og godt nytår på vegne af HK Handel Sydjylland.