HK.dk logo

Husk dine feriefridage

24. april 2017  |  HK MidtVest  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Nogle handelsansatte glemmer at holde deres feriefridage eller feriefritimer. Har du fået brugt dine? Ellers skal du huske at rejse krav om kompensation.

Som med almindelig ferie har en medarbejder som udgangspunkt krav på at afholde sine feriefridage.
Bliver feriefridagene ikke brugt inden ferieårets udløb, kan du rejse krav om kompensation, svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, du ikke har afholdt.
Kravet skal være rejst inden tre uger efter ferieårets udløb, det vil sige senest 20. maj. Er kravet ikke rejst senest på det tidspunkt, bortfalder retten. Den tre ugers frist gælder alene medarbejdere, som ikke er fratrådt.
Kompensation bliver udbetalt senest med lønnen for juni måned.


Sådan er reglerne

Tegning af et smilende ansigt med ordet ferie skrevet oven over.

Landsoverenskomsten for butikker mellem Dansk Erhverv og HK Handel giver dig ret til fem feriefridage i ferieåret fra 1. maj til 30. april.
Du har optjent retten til feriefridage efter ni måneders uafbrudt ansættelse i virksomheden. 
Du optjener også feriefridage under barsel. Og de ni måneders anciennitet kan godt optjenes, inden virksomheden er tiltrådt overenskomsten.

Sådan afvikler du feriefridagene

Feriefridagene bliver omregnet til og afviklet som timer inden for ferieåret.
1 feriefridag = 7,4 timer for fuldtidsansatte – deltidsansatte forholdsmæssigt.
7,4 timer = 7 timer og 24 minutter.
Feriefridagene bliver afregnet efter timetallet på afviklingstidspunktet. Holder du feriefridagen på en dag, hvor du har mindre eller flere timers arbejde end 7,4 timer, har du derfor enten timer til gode eller skylder timer. Du kan ikke overføre feriefridage til det efterfølgende ferieår.
Feriefridagene betales som ved sygdom.
Dagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Virksomheden kan dog ikke varsle feriefridage til afholdelse i en opsigelsesperiode.
Som ved restferie skal feriefridagene som udgangspunkt planlægges ud fra medarbejderens ønske. I tilfælde af uenighed kan arbejdsgiveren varsle feriefridagene med en måned.

Hvis du skifter job

Du kan stadig kun afholde fem feriedage i hvert ferieår, selv om du skifter job.
Ved jobskifte kan du godt optjene de samme feriefridage hos to forskellige arbejdsgivere. Her må du kunne vælge, om den nye eller den tidligere arbejdsgiver skal betale feriefridagene. Du har nemlig ikke ret til at afholde det dobbelte antal feriefridage.
Når du fratræder, skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer du har til gode. Fratrådte medarbejdere kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra 1. maj til 30. september.
Feriefridage, som er overført til Fritvalgs Lønkontoen, bliver automatisk udbetalt ved fratræden.
Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvilken HK-overenskomst der eventuelt er gældende for dit ansættelsesforhold.
Er du ikke omfattet af en HK-overenskomst, skal du og din arbejdsgiver aftale feriefridagene som en del af selve ansættelseskontrakten.

Ferie

Sammen er du stærkere. 
det gælder også gode tilbud. 


Tjek dem her

Følg HK MidtVest på Facebook


Se facebookside

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem