Grøn forandringsagent er HK’eres billet til fremtiden

Vi skriver januar 2020, da Mette Høgh inviterer til to arrangementer, der stiller spørgsmålet ”Er du bærekløgtig?” Som formand for HK Handel Hovedstaden læser hun tidens tegn og forudser, at klimakrise og grøn omstilling snart vil afkræve butikker og personale mere viden samt større omstillingsevne og ansvarlighed. Tid til endegyldigt at sætte bæredygtighed på dagsordenen, med andre ord.

15 måneder, en coronakrise og 117 nyudklækkede forandringsagenter senere er formodningen bekræftet. Pandemien demonstrerede med al tydelighed, hvordan arbejdsmarkedet kan ændre sig dramatisk fra den ene dag til den anden.

Pludselig blev eksempelvis fly- og rejsebranchen sat helt ud af spillet. Bæredygtighed som kompetencemål blev tilføjet OK2020 som bindende krav. Og i december 2020 afsatte regeringen så 640 mio. til opkvalificering og grøn genopretning der, hvor arbejdsmarkedet ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, ”skriger på arbejdskraft”.

Ingen bæredygtighed uden adfærdsforståelse

Grøn Forandringsagent-kurset, der udsprang af ”Er du bærekløgtig?”-aftenerne, havde fra starten den bundne opgave, at det skulle give konkrete værktøjer – ikke mere tom snak. Derfor inddrog man adfærdskonsulent Lasse Due Andersen for at sikre koblingen til hverdagen.

Han beskriver den centrale udfordring med ordene: ” Den psykologiske modvilje overfor forandring er nok den største hindring for en hastig grøn omstilling. Hellere én fugl i hånden end ti på taget, som man siger. Man ved, hvad man har, men ikke hvad man får, og derfor skyr vi mennesker generelt forandringer.”

Så selvom Arbejderbevægelsens Erhvervsråd beregner, at den grønne omstilling vil skabe mindst 200.000 ekstra årsværk frem mod 2030, kan mulighederne paradoksalt nok stadig være svære at få øje på lige nu og her. Men forandring i stor skala er påkrævet, og det i en fart, supplerer kursets anden underviser, bæredygtighedskonsulent Daniel Flendt Dreesen.

Kurset Grøn forandringsagent rummer derfor lige så megen viden om adfærd og succesfulde forandringsprocesser, som det rummer klimadata, regnemetoder og idéer til konkrete tiltag. Formålet er at forberede og udruste kursisterne til at navigere udenom psykologiske barrierer.

Fra coronahåndtering til klimapanel

Både kurser i marts 2020 og januar 2021 blev udsat på grund af smittefare og forsamlingsforbud. Alligevel er det pr. 1. april i år lykkedes at gennemføre 5 kursusforløb, senest ved at afvikle kurset online fra HK Hovedstadens nyindrettede studier.

Mange af de 117 HK’ere, der med diplomet kan kaste et grønt skær over CV’et, betoner i evalueringen, at de nu føler sig rustet til at deltage i en kompleks og dataspækket offentlig debat.

Men de siger også, at deres nye viden styrker dem privat såvel som professionelt. Mette Kolding Nielsen fra hold 1 fortæller, at hun har fået både ”en masse inspiration, redskaber og idéer til at arbejde videre med bæredygtighed i samarbejde med min chef”, men også, at hun vil ”investere 25% af sin pension i bæredygtige aktier og fonde” for at opnå effekt gennem personlig ansvarstagen.

En anden Grøn Forandringsagent, der er klar til at sætte sit præg, er Jette Kanstrup, Office Manager hos Coffee Collective. For hende blev kurset billetten til en plads i Lønmodtagernes Klimapanel, som skal hjælpe Fagbevægelsens Hovedorganisation med at sikre, at lønmodtagerne bliver hørt og tilgodeset i den grønne omstilling.

Næste stop Bornholm

Det frø som HK Handel Hovedstadens har sået med kurset, spirer nu flere steder i landet. Således bliver det i indeværende år muligt at blive Grøn Forandringsagent både hos HK Midt og HK Nordjylland.

Og på klippesøen i Østersøen, der med strategien ”Bright Green Island” overhaler regeringen indenom med ambitionen om CO2-neutralitet allerede i 2025, får de naturlig nok også deres egne forandringsagenter, når HK Bornholm afholder kurset i Green Solution House til november.

Historien om Grøn Forandringsagent er historien om en forudseende bekymring, der blev vendt til en styrkeposition. Den 15. marts i år skrev klimaminister Dan Jørgensen og FH-formand Lizette Risgaard en fælles kronik i Information, hvor de udtrykte samme bekymring:

”Hvis ikke vi får klædt lønmodtagerne ordentligt på med de rette kompetencer og samtidig sikrer, at de kan finde vej til de nye job, vil der opstå flaskehalse, som i sidste ende gør omstillingen både dyrere og langsommere. Det er hverken klimaet, samfundet eller den enkelte borger tjent med.”

HK Hovedstaden havde allerede leveret sin del af svaret.