Den 30. juni 2021 er et vendepunkt, for pr. den dato eksisterer HK Trafik & Jernbane ikke mere. Men det er nu ikke slut med HK. Tværtimod. De ca. 2.200 aktive medlemmer og 1.000 pensionister fortsætter i stedet med at være medlemmer i HK’s forskellige regionale afdelinger og på den måde får de langt bedre nærhed med kolleger i deres eget område.

”På lang sigt var vi for små til at fortsætte som en selvstændig brancheforening i HK. Det ville være for dyrt at forsætte med et selvstændigt sekretariat og en betalt formand. Vi ansatte ville være de eneste, der ville tjene på en fortsættelse, og det giver jo ikke nogen mening. Derfor startede vi allerede i 2019 processen med at finde en model for sammenlægning,” fortæller den afgående formand for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen og fortsætter:

”Dengang satte vi os den målsætning, at medlemmerne ved en overgang til ”store HK” ikke skulle kunne mærke forskel på før og efter HK Trafik & Jernbane - hvis der er forandringer, så skal de være gode. Og den målsætning er vi lykkedes med.”

Alle medlemmer skifter til HK’s regionale afdelinger - og der er derudover lavet en struktur, så medlemmerne samtidig beholder de fordels-pakker, de har haft i HK Trafik & Jernbane, herunder de populære ferieboliger i Jernbaneferie.

Der er lavet en helt ny struktur med klubber og områdeklubber tilpasset både HK og HK Trafik & Jernbane, så overgangen til HK bliver på en måde, så der bliver taget hensyn til alle medlemsgrupper.

Det gælder også pensionisterne. Er du gået på pension inden 30. juni 2021, fortsætter du i den nuværende seniorklub. Pensionerede efter 1. juli 2021 hører til i deres lokale afdelinger.

HK Trafik & Jernbanes hjemmeside skal på sigt nedlægges, men indtil videre bliver alle oplysninger gemt og er tilgængelige under HK Hovedstaden.

Adressen https://www.hk.dk/trafikogjernbane vil dog være tilgængelig lang tid endnu - du bliver bare sendt videre til den nye adresse, så ingen går forgæves. På hjemmesiden ligger en lang række aftaler, dokumenter, overenskomster, medlemsfordele og liste over tillidsrepræsentanter - mange relevante informationer, der fortsat er mulige at finde.

Telefonnummeret på HK Trafik & Jernbane bliver viderestillet til HK Hovedstadens medlemsservice, mens de tidligere medarbejdere i sekretariatet fortsat holder øje med post i HK Trafik & Jernbanes fællesmail - og videresender disse til de nye relevante kontaktpersoner.

”Det er selvfølgelig med vemod, at vi lukker en velfungerende fagforening. Men set ud i fremtiden er det den rigtige beslutning. HK er en rigtig stærk fagforening - og ude lokalt er alle tillidsrepræsentanterne de samme, så vi har sikret den gode fagforening og samtidig beholdt de ekstra goder, vi har oparbejdet gennem årene,” siger Dennis A. Jørgensen som afgående formand.

Som en del af den nye struktur er der dannet en brancheklub, der fremover vil være jernbanemedlemmernes talerør over for politikere og andre meningsdannere. Klubben hedder ”HK Brancheklubben Trafik & Jernbane”. Udover dette skal brancheklubben også være med til fortsat at sikre gode medlemsfordele i samarbejde med andre faglige organisationer.

Lars Winther Kristensen fra den afgående bestyrelse i HK Trafik & Jernbane og fællestillidsrepræsentant i Banedanmark bliver formand for den nye brancheklubs bestyrelse, der også består af Martin Elkjær Petersen, Jacob Roued Nielsen, Anitta B. Kristensen og Birgit Lehrmann. Bestyrelsen skal bestå af to repræsentanter fra Banedanmark, to fra DSB og en fra øvrige jernbanevirksomheder.