Har din praktikantvejleder og praktiksted været støttende, vejledende eller gjort noget ekstraordinært for dig i din praktiktid? Og synes du derfor, at din praktikantvejleder og praktiksted har fortjent prisen som ”Årets praktikantvejleder”?

I Dansk Laborant-Forening mener vi, at gode praktikantvejledere på vores arbejdspladser fortjener at få ros for deres indsats. Derfor uddeler DL-F hvert år prisen som ”Årets praktikantvejleder” i DL-F.

Prisen uddeles en gang om året og den pågældende praktikplads modtager samtidig en gave fra DL-F, der kan deles – som en fælles fejring – i den pågældende afdeling/arbejdsplads, hvor du er/var praktikant.

Lidt hjælp og stikord til de 10 spørgsmål nederst i skemaet:

Et godt introduktionsforløb 

Vidste arbejdspladsen, at du kom?

Havde du fået et brev om, at de ventede dig?

Blev du præsenteret for det øvrige personale?

Inddraget i udformningen af uddannelsesplan og valg af projektopgave 

Blev du inddraget i udformningen og valg af projektopgave?

Blev uddannelsesplanen overholdt? 
Relevante og spændende arbejdsopgaver undervejs 

Har du fået lov til at prøve dig selv af?

Har du udviklet dig undervejs?

Og føler du dig veluddannet og klar til jobbet som nyuddannet? 
God støtte og vejledning 

Har vejlederen og praktikstedet givet feedback undervejs?

Har der været tid til, at vejlederen og praktikstedet har haft tid til en snak her og nu, hvis du har haft behov for det? 
Praktiktiden som en del af din uddannelse 

Blev der taget hensyn til, at du var under uddannelse?

Eller blev du blot brugt som en ”ekstra arbejdskraft”? 
Veluddannet praktikantvejleder 

Var din praktikantvejleder inde i uddannelsesdokumenterne?

Gav din praktikantvejleder dig den nødvendige støtte undervejs i forhold til kontakt til skolen m.m.? 
Viden om dit uddannelsesforløb 

Var alle dine kollegaer klar over, hvad dit praktikforløb ville indeholde?

Har alle taget et ansvar for at skabe en god praktikplads? 
Et godt samarbejde på praktikstedet 

Har der været et godt samarbejde mellem dine kollegaer – og dig?

Har du følt dig som en del af arbejdspladsen og blevet inddraget i opgaver, der fremmede samarbejdet? 
Det sociale miljø 

Inddrog din praktikantvejleder og praktiksted dig i det sociale liv på arbejdspladsen?

Var der særlige elevklubber eller andre netværk for dig som praktikant?

 
En helt ekstraordinær praktikplads 

Har din praktikantvejleder og praktiksted gjort noget ekstraordinært for dig?

Som f.eks. hjulpet dig med ansøgninger til efter endt uddannelse? 

 

Praktikantvejlederprisen indstilling
*
*
*
*
*
*
Besvar spørgsmålene med point fra 1 til 5, hvor 1 er det laveste og 5 det højeste
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Her kan du uddybe din motivation for at indstille