HK.dk logo

Handelsansat: Sådan  ser  dine rettigheder  ud,  når  du er  syg

Er en forkølelse nok til at melde sig syg fra jobbet?  Må chefen ringe, når du er syg? Og må du slet ikke gå uden for en dør, hvis du er sygemeldt?

Hvad gør du, hvis chefen presser dig tilbage på arbejde?

45 procent af medlemmerne i HK Handel har oplevet at blive presset tilbage på arbejde, før de er klar til det efter sygdom. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for HK Handel. Det har arbejdsgiveren ingen ret til at gøre. Men hvad gør du, hvis du kommer ud for det?

 • Gør din arbejdsgiver opmærksom på, at han/hun ikke har ret til at kontakte dig for at presse dig tilbage på arbejde, før du er klar til det.
 • Din arbejdsgiver må kun undtagelsesvis kontakte dig og bede om oplysninger i akutte situationer, da man som udgangspunkt er syg under en sygemelding.
 • Undtagelserne til dette kan være om fraværets varighed i forhold til vagtplanlægning og indhentning af dokumentation for sygdommen og indkaldelse til sygefraværssamtaler.
 • Hvis din arbejdsgiver ikke lytter til dig, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på 70 11 45 45.

Hvad må du lave, når du er syg?

 • Hvad du må lave, når du er syg, kommer an på, hvad du fejler, og hvad lægen anbefaler.
 • Det er dog forkert at tro, at du altid skal være lænket til sengen, hvis du har meldt dig syg.
 • Du må gerne gå en tur, tage til lægen eller på apoteket.
 • Er du for eksempel sygemeldt med stress eller en ryglidelse, kan det ligefrem være en del af behandlingen, at du kommer ud og bevæger dig.
 • Men husk, at din opførsel skal være rimelig: Det er fx en dårlig idé at tage i biografen, til fest eller koncert, hvis du har meldt dig syg med influenza. Det duer heller ikke at melde sig syg med influenza og derefter poste billeder på de sociale medier fra en glad bytur. Og er du sygemeldt med knæsmerter, skal du droppe aerobicholdet.
 • Er du i tvivl om, hvad du må eller bør gøre i forhold til det, du fejler, så spørg din læge.

NB: Hvis du har to forskellige job, kan du godt være sygemeldt fra det ene, samtidig med at du passer det andet. Har du fx forstuvet din ankel, kan du muligvis godt passe et job, hvor du sidder ned, mens du ikke vil kunne passe et job, hvor du skal gå og sætte varer op.

Må du gå til lægen i din arbejdstid?

 • Fejler du noget akut, som kræver, at du går til lægen, og du ikke kan få det planlagt uden for din arbejdstid, må du gøre det i din arbejdstid. Men husk at underrette din chef.
 • Har du mulighed for at lægge dit besøg hos lægen uden for arbejdstid, skal du det.

Læs mere om reglerne her

Hvornår er det okay at melde sig syg?

Er en snotnæse nok til at melde sig syg fra arbejde, eller skal du være på dødens rand, inden du bliver under dynen? Det findes der ingen regler for, men svaret er klart, ifølge Stephan Agger, faglig chef i HK Handel:

 • Hvis du føler dig for syg til at passe dit arbejde, er du for syg til at passe dit arbejde. Det er kun dig selv, der kan vurdere det.
 • Hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, om du er syg, kan han/hun bede om en friattest (lægeerklæring) fra din læge, som bekræfter, at du er syg. Arbejdsgiveren skal selv betale for attesten.

Sådan melder du dig syg

- Sørg altid for at sætte dig ind i, hvordan du melder dig syg, for det varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads: Hvornår skal du melde dig syg? Hvordan (telefon, sms eller mail)? Og til hvem?
Spørg din chef, hvis det ikke står i personalehåndbogen.

- Sæt dig også ind, hvorvidt du skal melde dig syg hver dag. Typisk behøver du ikke ringe hver dag og melde dig syg, men på nogle arbejdspladser kan det være et krav. Det er under alle omstændigheder god stil at melde ind, hvornår du er klar til at vende tilbage (eller hvis datoen ændrer sig).

Må din arbejdsgiver spørge, hvad du fejler?

16 procent af HK Handels medlemmer er blevet kontaktet af deres arbejdsgiver under sygdom og blevet spurgt om, hvad de fejlede. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for HK Handel.

Men må arbejdsgivere spørge, hvad du fejler?

- Du er ikke forpligtet til at fortælle din chef, hvad du fejler, men din chef må til gengæld gerne spørge, hvornår du forventer at vende tilbage.

Sådan siger loven under en sygemelding:

Når du er sygemeldt 1-4 uger:

 • På din tredje sygedag, kan din arbejdsgiver bede om en friattest (bekræftelse fra din læge på at du er syg), men skal selv betale udgifterne.
 • Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal din arbejdsgiver havde indkaldt dig til en samtale om din tilbagevenden. Samtalen skal havde fundet sted senest 4 uger efter din første sygedag.
 • Din arbejdsgiver kan kræve en mulighedserklæring. Du og din arbejdsgiver udfylder første del, og din læge udfylder anden del. Erklæringen skal beskrive dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet.
 • Er du omfattet af funktionærloven, får du fuld løn under sygdom af din arbejdsgiver.

Når du er sygemeldt 4-8 uger:

 • Din arbejdsgiver skal melde det til kommunen, hvis du er syg mere end 4 uger. Det skal ske senest 5 uger fra din første sygedag.
 • Derefter får du et oplysningsskema fra kommunen, som du er forpligtet til at udfylde, så kommunen kan vurdere, hvilken indsats de skal sætte i gang for at hjælpe dig tilbage på arbejde. Hvis du ikke udfylder dem og sender dem tilbage til kommunen, kan det få lønmæssige konsekvenser.

Når du er sygemeldt 8-22 uger:

 • I de første 6 måneder, du er syg, skal du deltage i fire samtaler med kommunen. Derefter aftaler I, hvor ofte I skal mødes. Du har dog krav på en samtale, hvis du ønsker det. Ligesom kommunen kan følge op, hvis de vurderer, at der er et behov.
 • Under samtalerne skal sagsbehandleren løbende vurdere, hvor uarbejdsdygtig du er, og hvordan og hvornår du kan vende tilbage til dit job.

Når du er sygemeldt mere end 22 uger:

 • Du modtager i udgangspunktet løn eller sygedagpenge under dit sygdomsforløb.
 • Hvis du har modtaget løn eller sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, kan du eller din arbejdsgiver i udgangspunktet ikke længere modtage sygedagpenge. Den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 dage tæller ikke med i de 22 uger.
 • Inden kommunen stopper udbetalingen af sygedagpenge, skal de vurdere om perioden skal forlænges. Dette kan eksempelvis ske hvis din arbejdsevne skal afklares igennem en virksomhedspraktik eller hvis din læge vurderer, at du har en livstruende sygdom.
 • Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges, vil du eller din arbejdsgiver i stedet modtage ressourceforløbsydelse.

Læs meget mere på sygeguide.dk

Kilder til temaet: Stephan Agger, faglig chef i HK Handel, Jens Eriksen, juridisk sagsbehandler i HK Handel, sygeguide.dk samt undersøgelse lavet af Epinion for HK Handel, januar 2016.

Log ind som medlem