Der hører som bekendt en forhistorie med til den gode nyhed om en overenskomstaftale.

Nemlig historien om, at i starten af marts faktisk allerede var forhandlet en aftale på plads.

Den aftale stemte tandklinikejerne, noget overraskende, nej til.

Nu ligger der en ny aftale, som stort set er identisk med den første aftale, men hvor forskellen er, at de lønstigninger, der først udbetales senere, bliver udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Det er en fair aftale, der sikrer klinikkerne likviditet i den krisesituation, som Corona-pandemien har bragt en del klinikker i.

 

Et resultat, som det vi er nået frem til, kan vi kun opnå, når medlemmerne på den måde bakker op. Det giver os det stærkeste mandat.

 

Nu skal resultatet så til urafstemning hos tandklinikassistenterne og hos klinikejerne.

Forhåbentlig med et rungende JA!

 

Stærke sammen

De sidste måneder, hvor situationen spidsede til efter klinikejernes nej, har vores tandklinikassistenter bevist, at de kan stå sammen – og at de er stærke sammen.

Nok var nok!

Det har samtidig været en stor fornøjelse at følge, hvordan opbakningen til HK Privat kun er gået én vej – nemlig opad. Flere har set værdien i at være med i vores fællesskab frem for at stå alene derude i klinikken, og sammen kan vi meget mere.

Det er den rigtige beslutning, at bakke op om den overenskomstbærende fagforening HK Privat.

 

Tak for gejst og vilje!

Jeg vil gerne sige tak til tandklinikassistenterne for gejst og vilje. I har været i en meget svær situation rundt omkring på klinikkerne.

 

Et resultat, som det vi er nået frem til, kan vi kun opnå, når medlemmerne på den måde bakker op. Det giver os det stærkeste mandat.

Tag derfor også gerne en snak med de kolleger, som endnu ikke er med i vores fællesskab. Et medlemskab af HK Privat betaler sig.

 

Nu skal der stemmes om resultatet. Jeg opfordrer helt sikkert til at stemme ja, men det vigtigste er at stemme. For vi skal have en høj stemmeprocent. Det har nemlig også betydning, når der om tre år igen skal fornyes overenskomst.

 

Husk: De som stemmer bestemmer.