Jeg er skuffet over, at Innovationsminister Sophie Løhde har varslet lockout for 120.000 statsansatte i den varslede konflikt, for det får store konsekvenser for borgerne. Lønmodtagersiden varslede en begrænset strejke for cirka 10% af medlemmerne, som er det laveste tal, vi kan have i konflikt ifølge spillereglerne. Dermed ville konflikten kunne mærkes uden at sætte samfundet i stå. Men ministeren har overreageret ved at udvide konflikten til alle områder, og det bringer os ikke nærmere en løsning.

Den danske model handler om, at parterne på arbejdsmarkedet forhandler sig frem til aftaler om løn- og arbejdsvilkår. Strejker og lockouter er en del af det og er beskrevet og reguleret, og formålet er at sikre et velfungerende velfærdssamfund både for borgere og ansatte. Men ministeren har med denne umotiverede total-lockout taget politikerkasketten på og repræsenterer ikke borgernes interesser længere. Hun tækkes sine vælgere men lægger sten i vejen for en forhandlingsløsning. Det er at gamble med velfærdssamfundet.

Jeg håber og tror, at vi med forligsmanden for bordenden kan nå en forhandlingsløsning. Ingen har brug for en storkonflikt på det offentlige område, og fagbevægelsen er indstillet på at forhandle en løsning hjem. Vi mangler blot, at ministeren kommer til bordet med reelle udspil i stedet for politisk motiverede optrapninger.