Så kom vi i mål med OK18, og resultatet er blevet godt. HK Stat opfordrer til, at alle medlemmer stemmer ja til aftalen, som rummer væsentlige forbedringer på mange områder. Jeg vil ikke gå i detaljer her med indholdet, som du kan læse en meget grundig gennemgang af ved at klikke her. (Linket er udløbet pr 16/3 2021)

I stedet vil jeg slå et slag for, at alle husker at stemme. Vi skal sende et klart signal til Moderniseringsstyrelsen og folketingspolitikerne ved at bakke op om den gode aftale, vores dygtige forhandlere har fået hjem i en meget vanskelig forhandlingsproces. Det er vigtigt, at vi bruger vores demokratiske ret og viser, at medlemmerne af HK Stat Sydjylland støtter den danske model. 

Ved forrige overenskomstforhandlinger fik vi slet ikke lov at stemme, fordi overenskomst 2013 blev ophævet til lov i forbindelse med lærerkonflikten. Men det danske arbejdsmarked skal ikke reguleres ved lov – arbejdsmarkedets parter har i over 100 år kunnet aftale sig frem til forhold, som fungerer for begge parter og for samfundet som helhed. Sådan skal det gerne fortsætte.

Min opfordring er også med tanke på næste overenskomstforhandling. Hvis vi ikke stemmer i stort tal denne gang, vil det være lettere at argumentere imod aftalesystemet næste gang. Dermed risikerer vi, at Moderniseringsstyrelsen og Folketinget i fremtiden igen prøver at gennemtrumfe forringelser af medarbejdernes vilkår, uden at vi selv får indflydelse.

Af disse grunde er det en særlig kvalitet for en overenskomst, at den bliver stemt hjem med et stort antal stemmer. Sidste gang stemte 52,4% af alle stemmeberettigede, og jeg forventer, at vi sammen får procenten betydeligt højere op denne gang. Jeg opfordrer alle til at gøre en indsats for det.

Alle vil modtage information om, hvordan de afgiver deres stemme, før urafstemningen åbner.

Vigtige datoer

22.5: Urafstemning begynder

31.5: Urafstemning slutter

4.6.: Resultat af urafstemning bliver offentliggjort

11. juni: En konflikt kan bryde ud i tilfælde af et nej ved urafstemningen