2018 går på hæld og lige om lidt begynder vi på et helt nyt kalenderår. I skrivende stund taler metrologerne om sne, og så smager det ligesom lidt mere af jul. Jeg vil benytte lejligheden til at se tilbage på året der gik.

Forandringens vinde blæser stadig over det statslige arbejdsmarked og for de fleste institutioner er der også udsigt til besparelser i 2019. I HK Stat gør vi alt, hvad vi kan for at sætte fokus på uhensigtsmæssighederne i forbindelse med de uendelige besparelser. Det kan ikke undgå at få konsekvenser for alle borgerne i samfundet. Nu må det være nok.

OK18

Året har også stået i overenskomstforhandlingernes tegn.

Denne gang havde vi i de faglige organisationer valgt at stå sammen – skulder ved skulder - om én løsning for alle. Det skulle vise sig, at det blev begyndelsen til overenskomstforhandlinger, der trak ud. Der var ikke rigtig nogen af parterne, der ville give sig.

Det endte med, at vi som faglig organisation valgte at varsle strejke. Vi blev hurtigt mødt med et modtræk fra Moderniseringsstyrelsen, der varslede lockout. Ikke bare en lille lockout. Nej med derimod en lockout, hvor Innovationsminister Sophie Løhde udtog næste alle statens ansatte. Det betød, at det meste af Danmark ville gå i stå, hvis der ikke var blevet fundet en løsning.

Løsningen kom – men først efter at forligskvinden havde været inddraget. Det gav resultat, at vi stod sammen.

Efter et langt forhandlingsforløb med seje forhandlinger og massiv opbakning fra alle faggrupper foran Forligsinstitutionen, lykkedes det at lande en overenskomst. En overenskomst, der gav klare forbedringer for vores medlemmer. Man kan altid ønske sig mere, men man skal huske på, at der er skal to til tango og at der ved en forhandling er to parter, der skal være enige. Nu er grundlaget lagt til forhandlingerne i 2021.

I HK Stat Sydjyllands dækningsområde kvitterede medlemmerne ved at bakke op om overenskomsten. Det betød en historisk høj stemmeprocent på 82,7 i vores landsdel. Landets højeste i HK Stat.

Tak til alle jer, der valgte at bakke op. Nu har vi sendt et tydeligt signal til regeringen om, at vi værner om Den danske model og at vi vil have lov til at bruge vores demokratiske ret.

Som opfølgning på overenskomstforhandlingerne har vi i HK Stat Sydjylland valgt at lave en adventskalender, hvor de fire låger indeholdt spørgsmål fra overenskomsten. Der er rigtig mange af vores medlemmer, der har taget sig tid til at besvare spørgsmålene. Tusind tak til alle jer, der har valgt at deltage i konkurrencerne.

Generalforsamling i 2019

Generalforsamlingen i HK Stat Sydjylland er allerede planlagt og afholdes den 14. marts 2019. Vi begynder kl. 17.00 med et foredrag med tryllekunstner og tv-debattør Jesper Grønkjær, der er særligt kendt for sine anmelderroste bøger og tv-dokumentarer. Han vil i foredraget give en unik førstehåndsberetning fra diktaturstaten Nordkorea der ellers er en lukket verden. Der vil være spisning kl. 18.00 og selve generalforsamlingen begynder kl. 19.00.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen.

Lige om lidt rammer juleferien de fleste af os. Husk at trække stikket for en stund.

Jeg vil slutte af med at ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi glæder os til samarbejdet i det nye år.

På vegne af HK Stat Sydjyllands sektorbestyrelse

Annette Godsvig Laursen

Sektorformand