Flere og flere statsansatte medlemmer af HK bukker under for stress på grund af de konstante sparerunder, hvor opgaverne i en årrække er vokset og antallet af ansatte skrumpet. Her før folketingsvalget vil jeg opfordre alle partier til at standse det såkaldte omprioriteringsbidrag, som hvert år har skåret 2%. Det er reelt et nedprioriteringsbidrag, og det er ikke den eneste systematiske forringelse, der er sket på det statslige område.

Prisen betales først af medarbejderne, som prøver at nå de samme eller sværere mål med færre ressourcer. Det har ført til masser af fortvivlede medlemmer, der kontak-ter HK Stat for at få hjælp. Dernæst betaler samfundet prisen, når systemet bryder sammen, og opgaverne ikke bliver løst eller løses på en utilfredsstillende måde. I SKAT fossede milliarderne ud af statskassen efter et nedskæringsvanvid, som det vil tage år at rydde op efter.

Det kan ikke være meningen, at jagten på minimalstaten koster velfærd både for medarbejdere og samfundet som helhed.