Tilbage på job

Igennem de seneste måneder har I som HK’ere i staten vist, hvor stor fleksibilitet man udviser som statsansat medarbejder. I løbet af få dage lykkedes det at få etableret arbejdet, så det kunne udføres hjemmefra. 

Det kan kun lade sig gøre, fordi I er fleksible.

Derfor bliver jeg også ærgerlig, når jeg ser i pressen, at der er folk, der seriøst mener, at de offentligt ansatte har været sendt hjem med fuld løn. Ja, de private får vel også løn for det arbejde, de udfører eller er der noget, jeg har misforstået?

Ultimo marts blev der indgået en aftale om, at offentligt ansatte skal afvikle op til fem feriedage under hjemsendelse. Morten Bødskov udtalte på et pressemøde: ”Aftalen bygger på, at alle bidrager til at få Danmark igennem den svære tid.”

For mig at se, har I som statsansatte udvist samfundssind, og I har gjort, som I er blevet bedt om og det til UG.

Nu er samfundet med øget hast inde i genåbningsfasen. Rigtig mange af jer er allerede tilbage på jeres arbejdsplads, mens andre endnu arbejder hjemmefra.
Igen har I udvist fleksibilitet. Helt naturligt. For som ansat vil man jo gerne udføre sit arbejde. I har vist, hvor omstillingsparate statens ansatte er.

Arbejdsmiljø

Da I rykkede hjem til hjemmekontorerne, var det så som så med arbejdsmiljøet og det har helt sikkert haft konsekvenser for nogle af jer. Selvom kreativiteten har været høj i forhold til at indrette sig med eksempelvis et strygebræt som hæve-/sænkebord, er det ikke undgået, at nogle af jer har fået ondt både her og der. Derfor er der også mange, der er glade for igen at være tilbage på arbejdspladsen.

Det er dog vigtigt at huske på, at det ikke er alle, der er lige trygge ved situationen. Det kan der være flere årsager til. Det kan være, at nogle af deres nærmeste er i risikogruppen, og at de vil gøre alt for ikke at smitte dem.

Derfor vil jeg opfordre jer til at huske på, at Sundhedsmyndighederne stadig anbefaler, at der holdes afstand, og at hygiejnen er i top med bl.a. hyppig vask af hænder eller afspritning. Det er vigtigt at respektere jeres kollegaer, når de gerne vil holde en lidt større afstand. Jeg har desværre set eksempler på, at der bliver slækket på afstanden, nu hvor samfundet er genåbnet så meget. De, der gør det, træffer et valg, men husk at give plads til dem, der gerne vil holde afstand. 

Der kan også være nogle af jeres kollegaer, der har været isoleret hjemme i lang tid, som har et lidt større behov for at få mulighed for at tale med andre. Der for skal min opfordring til jer lyde: Tal med hinanden om situationen og drag omsorg. På den måde kan vi også undgå unødvendige misforståelser.

Kun hvis vi hjælper hinanden, kan vi være med til at holde smittetrykket på et minimum. Selvom det er svært, er det vigtigt, at vi fortsætter med at udvise samfundssind.
Nedlukningen af samfundet fik også betydning for arrangementerne i HK

Den lokale generalforsamling

Covid-19 ramte for alvor Danmark den 11. marts, da Statsminister Mette Frederiksen lukkede samfundet ned. Inden pressemødet den 11. marts om aftenen var der allerede flere medlemmer, der i løbet af ugen havde tilkendegivet, at de ikke forstod, hvordan vi kunne gennemføre generalforsamlingen i HK Stat Sydjylland, der var planlagt til den 12. marts. Derfor traf vi i bestyrelsen allerede om eftermiddagen den 11. marts en beslutning om, at vi aflyste generalforsamlingen for at indkalde på ny – forhåbentlig på den anden side af sommerferien.

Som det ser ud nu, har vi planer om at gennemføre generalforsamlingen den 27. august på Hotel Scandic i Kolding. Der vil komme nærmere herom i arrangementsnyhedsbrevet, ligesom I kan orientere jer på HKSyd.dk under kommende arrangementer.

HK Stats Kongres - kongresdelegerede

Medio maj kunne HK Stat melde ud i nyhedsbrevet, at HK Stats kongres også blev udskudt. Den nye dato for afholdelse af kongressen er fastsat til den 9. – 10. juni 2021. Det betyder, at vi først skal vælge delegerede til HK Stats kongres på vores generalforsamling i 2021.
Andre arrangementer

Udover vores lokale generalforsamling og kongressen har vi i HK Sydjylland også måtte aflyse en del arrangementer. Herunder vores medlemsarrangement i Esbjerg under overskriften ”Få et blik ind i fremtiden”.

Vi er allerede ved at fastlægge datoer for en del af de aflyste arrangementer, så I kan med fordel holde øje i nyhedsbrevene og også følge med på HKSyd.dk under ”Arrangementer for dig”.

Optakt til OK21

Optakten til OK21 har allerede været i gang en rum tid, og den 19. juni 2020 er det sidste frist for at indsende krav til HK Stat. Så har du ikke fået det gjort endnu, kan du lige nå det.
Det har været en noget anderledes optaktsperiode i forhold til tidligere, da vi som faglig organisation ikke har haft mulighed for at komme på besøg hos jer.

Vi krydser alt, hvad krydses kan, for at vi kan komme forbi rigtig mange af jer, når vi skal til at stemme om overenskomsten.

Hvorom alting er, så glæder jeg mig rigtig meget til at komme på besøg ude hos jer igen på den anden side af sommerferien.

Jeg vil slutte af med at ønske jer alle en rigtig dejlig sommer.