Kære medlem
Godt nytår – håber, du er kommet godt ind i 2018!
Rent fagligt bliver det nye et travlt år med mange emner og udfordringer på dagsordenen:
  • En ny runde med flytning af statslige arbejdspladser – kommer den, kommer den ikke?
  • En kamp med Moderniseringsstyrelsen om regler og rettigheder i vores arbejdsliv
  • Et opgør med den såkaldte nye styreform i det offentlige, New Public Management, der ser staten som ”maskine” og har mere fokus på tal end på de mennesker/medarbejdere, der leverer et professionelt stykke arbejde hver eneste dag
  • innovationsministerens myte om en lønfest i det offentlige
  • og ikke mindst en ny overenskomst, OK18, som der vil blive knoklet med i det kommende år
 

Nok at tage fat på

Der er med andre ord nok at tage fat på, og HK Stat Midt er med hele vejen på dine vegne. Vi holder fast i den overordnede agenda, når andre forsøger at få tingene til at skride – og for eksempel vil tage vores pauser fra os. Vi er der også for det enkelte medlem med faglig rådgivning, kurser, juridisk bistand og en række andre tilbud, der stiller HK’erne stærkere i en tid med mange forandringer.
 

Din og jeres overenskomst

Når vi i 2018 forhandler overenskomst, så bliver det blandt andet med afsæt på de mange, mange input, som vi allerede i løbet af 2017 fik fra vores medlemmer. Disse forslag, der afspejler de ønsker, bekymringer, udfordringer og muligheder, som I ser i jeres arbejdsliv, vil blive bragt med ind i forhandlingerne med arbejdsgiverne. 
Vi vil i det kommende år på forskellig vis holde dig orienteret om forløbet af OK18-forhandlingerne.
 

Tak til HK-medarbejdere og TR-netværk

Afslutningsvis vil jeg også gerne takke både medarbejderne i HK Stat Midt og vores store netværk af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der stiller sig til rådighed for at gøre en faglig, daglig forskel. Det er meget inspirerende at følge jeres arbejde og løbende give jer nogle nye værktøjer at bruge.
 
Med venlig hilsen
Brita Andersen