Problemet har dog været, at når de offentlige organisationer i forhandlingsfællesskabet er trådt ind gennem døren, så er de blevet mødt af en minister og et forhandlerhold med korslagte arme – og uden vilje til at flytte sig eller komme imøde på nogle ellers ret rimelige forventninger fra vores side.

For vi forventer respekt, anerkendelse af og større forståelse for, at den offentlige sektor styrker det danske samfund og bidrager med vækst, dynamik og ikke mindst nogle tandhjul, der er med til at få hele samfundet til at fungere.

Forhandlerne har mødt en minister, der er endda meget lidt anerkendende i sin tilgang til den offentlige sektor. For vi forventer respekt, anerkendelse af og større forståelse for, at den offentlige sektor styrker det danske samfund og bidrager med vækst, dynamik og ikke mindst nogle tandhjul, der er med til at få hele samfundet til at fungere.
 
Derfor skuffer det, at ministeren og hendes forhandlerhold ikke anerkender, at offentligt ansatte også fortjener en andel i det aktuelle økonomiske opsving. Vi ønsker en fremgang i vores realløn, fordi krisen er overstået, og fordi vi demonstrerede fornuft og tilbageholdenhed i overenskomsterne 11, 13 og 15. Desto mere skuffer det os, når Løhde taler om, at offentligt ansatte har oparbejdet en ”gæld”, når det præcis modsatte er tilfældet. 
 
Det kan ikke passe, at vi som en del af overenskomsten ikke kan få mere at handle for hos købmanden, når vi i tre omgange har vist ansvarlighed og har været med til at afbøde krisens konsekvenser med løntilbageholdenhed.

Det kan ikke passe, at vi som en del af overenskomsten ikke kan få mere at handle for hos købmanden, når vi i tre omgange har vist ansvarlighed og har været med til at afbøde krisens konsekvenser med løntilbageholdenhed.

Nu starter endnu et spændende kapitel i OK18-forhandlingerne, hvor forligsinstitutionen kommer på banen. Vi håber, at det kan føre til et signalskifte hos de offentlige arbejdsgivere. For vi ønsker og opfordrer stadig til at finde en løsning, så Danmark ikke kommer i en situation, hvor en stor del af den offentlige sektor skal ud i en konflikt. 
 
Det er nemlig ikke et scenarie, vi ønsker, selvom det omvendt kan blive nødvendigt, hvis vi ikke bliver mødt med reel vilje til forhandlinger. Så står vi fortsat sammen i et stærkt forhandlingsfællesskab, hvor de faglige organisationer har stået skulder ved skulder. Vi håber samtidig på befolkningens forståelse for vores ønsker og for, at konflikten kan være nødvendig for at sikre rimelige fremskridt for offentlige ansatte.
 
Af:
Brita Andersen
Formand, HK Stat Midt
og
Pia Tørving
Formand, HK Kommunal Midt