Bæredygtigheden i projektet – ja tak. Den attraktive placering – ja tak. Massive energibesparelser på op mod 85% – ja tak. Stordriftsfordele – ja tak. Godt arbejdsmiljø for medarbejderne – måske!

Bæredygtigheden i projektet – ja tak. Den attraktive placering – ja tak. Massive energibesparelser på op mod 85% – ja tak. Stordriftsfordele – ja tak. Godt arbejdsmiljø for medarbejderne – måske! For selvom boligminister Kaare Dybvad Bek på tv2fyn.dk er citeret for, at det nye statsligt finansierede byggeri til 800 millioner kroner, vil sætte ”….en høj standard for fremtidens kontorarbejdspladser”, så har vi før set, hvordan en del store anlægsprojekter har tabt pusten både når det gælder tidsplaner, økonomi og arbejdsmiljø. Samtidig rimer begrebet ”stordriftsfordele”, der også bliver nævnt i forbindelse med projektet, ikke altid på gode arbejdsforhold for de ansatte.

 

 

Jeg håber med andre ord, at ambitionerne for arbejdsmiljøet er lige så højt som for bæredygtighed og energibesparelser. 

 

Jeg kan derfor kun opfordre til, at det her bliver et sundt og godt planlagt projekt, hvor planerne ikke skrider – og at skulle det ske, så må det ikke koste på den efterfølgende drift og de bløde værdier. Altså på arbejdsmiljøet for de 1.600 medarbejdere, der skal samles i det nye byggeri. Jeg håber med andre ord, at ambitionerne for arbejdsmiljøet er lige så højt som for bæredygtighed og energibesparelser.

I HK Stat Midt vil vi naturligvis med stor interesse følge projektet på vores medlemmers vegne, og vi glæder os til at se, hvordan sætningen om den høje standard for fremtidens kontorarbejdspladser bliver foldet ud i praksis. Vi, vores tillidsvalgte på arbejdspladserne og medlemmerne deltager desuden gerne i dialogen om, hvordan det nye prestige-byggeri i praksis kan sætte de nye standarder for fremtidens bæredygtige kontorarbejdspladser, der er lagt op til. Samtidig er der en arbejdsmiljølov, der skal tages hensyn til.

 

Lad os håbe, at det nye koncept i Odense med ”Ti statslige arbejdspladser på én adresse” bliver et sted med masser af arbejdsro, stabilitet, bæredygtighed og godt arbejdsmiljø for alle.
 

 

Afslutningsvis skal jeg minde om, at mange statsligt ansatte i det forgangne årti har været udsat for massive besparelser, markante omstruktureringer, IT-udfordringer m.m. De har derfor allermest brug for arbejdsro, så de kan udføre deres opgaver bedst muligt. Lad os håbe, at det nye koncept i Odense med ”Ti statslige arbejdspladser på én adresse” bliver et sted med masser af arbejdsro, stabilitet, bæredygtighed og godt arbejdsmiljø for alle.