Nedtrykt kvinde

Man skal være både blind og døv for ikke at have opdaget, at dårligt psykisk arbejdsmiljø er en kæmpe udfordring på danske arbejdspladser. Sexchikane er et problem, der er meget omtalt lige nu. Stress er et andet, som har været på dagsordenen længe, og stadig er det.

Flere forsikrings- og pensionsselskaber har råbt vagt i gevær i årevis, fordi psykisk nedslidning i stigende grad ligger til grund, når personer mister deres erhvervsevne.

I HK Sjælland har 4 ud af 5 HK’ere oplevet at være stressede inden for det seneste år, og endnu værre er det, at mere end halvdelen af dem, der bliver syge med stress, oplever, at lederen ikke er klædt på til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor er det også glædeligt, at regeringen endelig har givet efter for det pres, som vi i fagbevægelsen har lagt i flere år.

Med den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø bliver det psykiske arbejdsmiljø nu endelig sidestillet med fysisk arbejdsmiljø. Det er på høje tid, for fysisk nedslidning er ikke værre eller mere alvorligt end psykisk nedslidning.

Nedslidning – uanset baggrund – skal forebygges på arbejdspladsen. Det er arbejdsgivers ansvar, men løsningerne skal findes i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Den nye bekendtgørelse er et rigtig godt afsæt for det arbejde.

Se spørgsmål og svar om psykisk arbejdsmiljø her på HK.DK

Læs bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø på retsinformation.dk