Nej bestemt ikke, siger landets førende sundhedseksperter. Også et nej her fra mig og vores lægesekretærer. Og jeg ved, der også lyder et nej tak fra mine kolleger, der repræsenter sygeplejersker, læger og sosu’er på vores midt- og vestjyske sygehuse.

Vores højlydte nej skyldes, at regeringen med heftig støtte fra Dansk Folkeparti nu pønser på at aflive vores politisk valgte regionsråd. Det sker i form af en såkaldt sundhedsreform. Den melding fra regeringen vil vi med stor sandsynlighed få her i starten af det nye år. 

Mange midt- og vestjyder kan med rette spørge, om ikke det er ganske lige meget, hvordan vores sygehuse bliver styret – bare de fungerer til gavn for vores sundhed og behandling. Nej, det er bestemt ikke lige meget. Fordi vi som vælgere har snor i og tillid til, at vores ansvarsbevidste og demokratisk valgte midt- og vestjyske repræsentanter i Region Midtjylland har fingeren på pulsen, når det gælder vores sundhedssystem. 

Uden vores demokratisk valgte politikere, er der ingen, der for alvor kan stilles til ansvar for, om der er en ambulance mere eller mindre i Midt- og Vestjylland. Der er heller ingen, der kan stilles til ansvar for de midt- og vestjyder, der har fået forkert medicinering, eller for de cancerramte midt- og vestjyder, der ikke har fået behandling i rette tid. Og uden valgte politikere risikerer sundhedspersonalet at løbe forgæves i forskellige bureaukratiske labyrinter, hvis de vil råbe vagt i gevær over urimelige arbejdsforhold eller tåbelige arbejdsgange. Hvis regeringen med sit udspil får held til at slagte vores demokratisk valgte regionsråd kaster den vores sygehuse ud i et politisk tomrum, der kan ende i en sand Bermudatrekant af ansvarsforflygtigelse.

Borgerne i Nykøbing Mors, Ringkøbing, Vinderup, Hammerum, Hald Ege eller i en hvilket som helst anden del af Midt- og Vestjylland får med regeringens udemokratiske model altså ingen som helst mulighed for at stille nogen som helst til ansvar for brister i sygehusbehandlingen. Det er helt urimeligt. Med mindre regeringen da helt bevidst forfølger et helt andet spor og vil indføre en model, der kan bane vejen for et helt igennem privat sundhedsvæsen. Det ønsker vi ikke. Vi har brug for mere demokrati i styringen af vores sundhed. Ikke mindre.

Man kan i det hele taget spørge sig selv om, hvad det er for et problem, regeringen og dens støtter vil løse, når den her i starten af det nye år spiller ud med en sundhedsreform. For sagen er jo, at sundhedspersonalet og vores regionale sygehuse til trods for en skrabet økonomi i den grad har leveret varen. Både i Midt- og Vestjylland og i resten af landet har vi gennem de senere år fået mere og bedre sundhed for relativt få penge. Produktiviteten på sygehusene er steget år for år. Ventetiderne er faldet. Danmark er i top på overlevelse efter hjertesygdomme, og kræftbehandlingen er ved at nå verdensklasse. Både administrations- og sundhedsudgifter er lavere end i vores nabolande. Og landets førende sundhedseksperter er hver og en alle enige om, at regionerne har gjort det godt, og at der ikke er noget brugbart alternativ til den nuværende struktur.

I HK Kommunal står vi sammen med vores samarbejdspartnere blandt læger, sygeplejersker og sosu-assistenter, når vi siger: Det er hul i hovedet at kaste sundhedsvæsenet ud i mere turbulens med en nyttesløs og formentlig meget dyr reform, hvor vores demokratisk valgte regioner er i spil. Jeg håber, at besindige politikere giver fornuften en chance, så vores midt- og vestjyske sundhedsvæsen ikke bliver en brik i en virkelighedsfjern strukturøvelse, der ikke løser noget som helst, og hvor både patienter og vores i forvejen pressede sygehuspersonale bliver kastebolde i et politisk menageri. For vores midt- og vestjyske sygehuse har mest af alt brug for arbejdsro og tilstrækkeligt med resurser.
Artiklen er opdateret 17. december 2018