Kassemedarbejder i dagligvarebutik og kunder ved varebåndet.

I en årrække har vi i HK Handel set en tendens til, at især mange unge i detailhandlen – som en slags moderne daglejere – er blevet ansat på kontrakter uden fast timetal, de såkaldte nultimerskontrakter.

 

Det har betydet, at deres timetal kunne svinge fra uge til uge og, at deres vagter helt kunne aflyses med kort varsel – så de ikke fik løn for den planlagte arbejdstid.

 

Det har givet store udfordringer for mine medlemmer – for det er svært at planlægge et familie- og fritidsliv, når man aldrig ved, hvor meget og hvornår man skal arbejde. Og når arbejdstiden svinger, ved man heller ikke, hvad der kommer ind på lønkontoen.

 

Med den nye aftale skal der ved ansættelse altid aftales et konkret timetal. Samtidig etableres en ny ansættelsesform kaldet fleksibel deltidsansættelse. Her kan visse grupper såsom unge under 18 år, bijobbere og studerende ansættes i to arbejdsintervaller på enten otte til 15 timer eller 13 til 20 timer om ugen. På den måde vil de ansatte altid være sikret minimum det mindste timetal i intervallet.

 

Dermed får de butiksansatte vished for, hvad de som minimum vil tjene hver måned samtidig med, at de automatisk bliver omfattet af funktionærloven og derigennem optjener rettigheder som løn under sygdom og længere opsigelsesvarsel. Det glæder jeg mig som formand for HK Handel MidtVest over.

 

Jeg er også glad for, at de butiksansatte får en solid lønstigning, som kan være med til at afbøde det økonomiske pres, mine medlemmer har oplevet under inflationen.

 

En ufaglært på mindsteløn vil til næste år – med stigningen i mindstelønnen, ændringer i pension og en øget fritvalgskonto – have fået en samlet lønstigning på 2599 kroner om måneden. Det er en lønstigning på i alt 11,2 procent.

 

For, at den nye overenskomst mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver kan træde i kraft, kræver det, at et flertal stemmer aftalen igennem. Så husk at stemme om din overenskomst.

Artiklen er opdateret 02. marts 2023

Du er sikret med overenskomster

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.