Vores faglige konsulenter og sagsbehandlere i HK Handel Midt oplever jævnligt, at de kommer i en dialog med medlemmer, der rækker længere end det rent faglige. Grænsen mellem det personlige og professionelle flyder ud. Medlemmet giver udtryk for, at det kniber med den fysiske eller mentale trivsel, og vores rådgivere vil gerne hjælpe med at finde løsninger.

En af de løsninger bliver fremover Trivselslinjen, som de kan henvise medlemmer til, hvis de vurderer, at medlemmet har gavn og glæde af at snakke med en professionel rådgiver omkring netop trivsel, uanset om mistrivslen er fysisk, psykisk eller begge dele.

 

Stor tillidserklæring

Personligt glæder jeg mig meget over, at medarbejderne i HK Handel Midt med Trivselslinjen nu har endnu et stærkt kort på hånden, når de skal rådgive vores medlemmer om deres arbejdsliv – og det, der indimellem rækker ud over arbejdslivet.

For det er selvfølgelig en stor tillidserklæring, når medlemmer af HK Handel Midt føler, at de kan vende det med os, når de ikke trives. Når de føler, at vi kan hjælpe dem.

Det kan vi nu med Trivselslinjen, hvor der sidder professionelle rådgivere klar til at hjælpe dem.

 

Fokus på det faglige

For os i HK Handel Midt betyder introduktionen af Trivselslinjen samtidig, at vi kan fokusere på den del, vi skal være skarpe på, nemlig den faglige rådgivning. Nu kan vi med ro i sindet skabe en kontakt mellem medlemmer, der er hårdt ramt på trivslen, og så et trivsels-team, der er lige så skarpe på trivsel, som vi er på det faglige.

Det ser jeg som en utroligt stærk kombination, der vil gøre en stor forskel for mange HK Handel-medlemmer. 

 

Det praktiske: Lidt om Trivselslinjen 

Hvad er trivselslinjen? 
Trivselslinjen er en telefonisk rådgivningslinje, hvor HK Handel-medlemmer kan få telefonisk rådgivning om trivsel og livsstilsændringer. Det kan fx være i forbindelse med forebyggelse af stress, mere motion og sundere kost. 
 
Trivselslinjen trådte i kraft 1. oktober 2023. 
 
Hvordan kommer medlemmer i kontakt med Trivselslinjen? 
HK HANDEL står for visiteringen. Medlemstilbuddet om Trivselslinjen er et særligt tilbud, som HK-medarbejdere, der taler med handelsmedlemmer, kan tilbyde, når det giver mening.  
    
Hvad kan medlemmer få rådgivning og vejledning om? 
  •  Trivsel og livsstilsændringer  
  • Forebyggelse af stress  
  • Ændring af motions- og kostvaner  
  • Hjælp til rygestop 
  • Personlige kriser  
  • Misbrug  
  • Smerter i bevægeapparatet  
  • Træningsplan  
  • Hjælp til målsætninger, fastholdelse og motivation