Det kan vel ikke være meningen? Slet ikke, når arbejdsgiverne samtidig griber hurtigere til opsigelse på grund af sygefravær – og i øvrigt i mindre grad imødekommer behov for skån og langsom tilbagevenden efter en sygemelding.

 For i HK Kommunal Midt oplever vi lige nu, at de seneste års kommunale og regionale besparelser har medført så stor en arbejdsbyrde for de tilbageværende medarbejdere, at de bliver syge af at gå på arbejde. Det kan vel ikke være meningen? Slet ikke, når arbejdsgiverne samtidig griber hurtigere til opsigelse på grund af sygefravær – og i øvrigt i mindre grad imødekommer behov for skån og langsom tilbagevenden efter en sygemelding.

Med øget arbejdsbyrde på den ene side, skærpede sygemeldingsregler på den anden og i midten en stor gruppe meget pressede medarbejdere bliver det skruen uden ende, der giver flere tabere. For sygdom og opsigelse rammer ikke kun den opsagte medarbejder. Det får også negative konsekvenser for de medarbejdere, der bliver tilbage, fordi deres arbejdsmængde forøges med nye opgaver, som de overtager efter den opsagte kollega. Dermed kommer de selv i farezonen for stress, sygemelding og opsigelse.

Der er kort sagt brug for, at nogen stopper skruen og den negative stress-spiral. Det kunne passende være den politiske og administrative ledelse, der i fællesskab bør tage deres ansvar for medarbejdernes ve og vel alvorligt.

Der er kort sagt brug for, at nogen stopper skruen og den negative stress-spiral.

En anden bekymrende tendens, vi fornemmer, når vi er i kontakt med vores medlemmer, er det øgede pres på vores seniorer. Det er blevet sværere for dem at opnå senioraftaler og andre tiltag, der øger muligheden for at blive længst muligt på arbejdsmarkedet.

Hvordan hænger det sammen med det politiske ønske om at hæve pensionsalderen, at vi på den måde gør tilværelsen så besværlig for seniorerne, at de ikke kan holde til at arbejde længere?

Som formand for HK Kommunal Midt sidder jeg og bliver voldsomt bekymret for mine medlemmer, der ikke tør lægge sig syge, fordi de så risikerer en fyring. De samme medlemmer er også klar over, at de skal passe på ikke at have syge børn, og de endelig heller ikke skal brokke sig. For så sidder de måske yderst på planken næste gang, der er besparelser.

Som formand for HK Kommunal Midt sidder jeg og bliver voldsomt bekymret for mine medlemmer, der ikke tør lægge sig syge, fordi de så risikerer en fyring.

Hvor er viljen til at få vores velfærdssystem til rent faktisk at fungere for dem, som arbejder i det? Har politikerne tænkt sig, at kommuner og regioner kan klare sig helt uden de ansatte, der i administrative funktioner sørger for, at andre faggrupper kan få det optimale ud af de fælles ressourcer? Måske vil borgmestre, kommunaldirektører og hospitalsdirektører gerne selv betjene borgerne og patienterne? Jeg ved godt, at de er pressede af stramme økonomiske rammer fra Christiansborg, men de skal være mere end velkomne, fordi det ville give dem en bedre forståelse af, hvad det betyder, når der hviler et alt for stort arbejdspres på alt for få hænder.

Det kan også være, at de så selv bliver syge af at gå på arbejde i det offentlige, selvom det ikke er rimeligt for nogen. Hverken for politikere, ledere eller administrative medarbejdere, der presses af besparelser, urimelige opsigelser og et kæmpe arbejdspres.