Vi skal have respekt for alle faggrupper, hvor arbejdet kan betyde nedslidning – også når det foregår bag et skrivebord.

HK har sagt det før i debatten om nedslidning og pensionsalder, og jeg gentager det gerne: Vi skal have respekt for alle faggrupper, hvor arbejdet kan betyde nedslidning – også når det foregår bag et skrivebord. Selvom andre faggrupper kan tænkes at stå foran, så skal vi sikre, at HK’erne kan gå på tidligere pension og med livskvaliteten i behold, hvis de er nedslidte efter fysisk og/eller psykisk belastning på arbejdspladsen.

 

Der er en tendens til, at skrivebord-arbejdsskader tales ned. Det er ikke rimeligt over for de HK’ere, der på egen krop kan mærke, at mange års kontorarbejde sagtens kan give meget generende skader, og hvem har lyst til at gå på pension med store smerter og gener?

 

Hårdt arbejde i et stressfyldt arbejdsmiljø under dårlig ledelse er en anden opslidende udfordring, vi bør kigge nærmere på.

 

Hårdt arbejde i et stressfyldt arbejdsmiljø under dårlig ledelse er en anden opslidende udfordring, vi bør kigge nærmere på. For hvad betyder stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø på langt sigt for den enkelte? Jeg erkender, at den psykiske del kan være sværere at forholde sig til og dokumentere, men den er der. Det kan vi høre på nogle af vores medlemmer.

Her er en del af løsningen naturligvis at sikre arbejdspladser uden stress, psykisk pres og dårlige ledere, og samtidig skal vi hele vejen rundt anerkende, at hårdt psykisk arbejdsmiljø også kan betyde nedslidning. Vi skal huske at ”tælle hovedet med”, når vi taler om nedslidning af kroppen!

 

Når politikerne forhøjer den generelle pensionsalder og ønsker at fastholde danskerne længere på arbejdsmarkedet, så er der i høj grad brug for, at vi skaber optimale arbejdsbetingelser i det daglige, uanset hvor vi arbejder og hvad vi arbejder med.

 

De senere år er der heldigvis talt langt mere om fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt om nye muligheder for tidligere pensionering ved nedslidning, men vi skal også stille skarpt på, hvad vi kan gøre for at forebygge. For når politikerne forhøjer den generelle pensionsalder og ønsker at fastholde danskerne længere på arbejdsmarkedet, så er der i høj grad brug for, at vi skaber optimale arbejdsbetingelser i det daglige, uanset hvor vi arbejder og hvad vi arbejder med. Alle de positive tiltag og forandringer, vi kan skabe nu, vil være en vigtig investering i en bedre alderdom, når erhvervskarrieren indstilles.

Så hedder det forhåbentlig fra chefen (og den dygtige leder), når vi rammer pensionsdagen: ”Tak for arbejdsindsatsen igennem en lang og flot arbejdskarriere. Dejligt, at vi har formået at passe så godt på dig, mens du løste dine opgaver så flot, at du kan gå herfra med et sundt helbred og armene over hovedet”.