Nu er en del arbejdsgivere og medarbejdere ved at nytænke arbejdsugen. De har spurgt sig selv og hinanden: ”Hvordan skal arbejdsugen se ud for os? Hvor mange dage skal vi arbejde – og kan vi forkorte arbejdsugen, uden at det koster produktivitet?”
Som formand for 23.500 nordjyske HK’ere hilser jeg denne nytænkning velkommen. 

Frivillig forandring

Respekt for både virksomhedens og medarbejdernes behov er afgørende for gode løsninger. Behovene kan være forskellige både på virksomheden og hos medarbejderne. I nogle virksomheder kan man let ændre på arbejdsugen. Andre steder vil det være næsten umuligt. Ligeledes vil nogle medarbejdere fint kunne omlægge arbejdslivet til fire arbejdsdage og dermed spare transporttid. For andre medarbejdere vil det være vanskeligt – måske fordi familieforhold eller helbred gør det vanskeligt. Fordele og ulemper opleves individuelt hos medarbejderne. 

Nye tider – nye arbejdsformer

Nogle medarbejdere bekymrer sig måske over udsigten til en 4 dages arbejdsuge: ”Skal jeg så nå det samme på 4 dage som jeg i dag med nød og næppe klarer på 5 dage? Jeg føler mig i forvejen godt slidt ved fyraften…”. 
Erfaringer fra flere arbejdspladser med 4-dages arbejdsuge viser imidlertid, at omstillingen kræver nytænkning af mange dele af arbejdslivet – ikke kun arbejdstider og -dage. Virksomhederne har blandt andet arbejdet med spørgsmål som: ”Hvordan kan vi sammen sikre fokus på vores kerneopgave – og undgå unødvendige lange (og for lidt effektive) møder? Hvordan undgår vi at bruge tid på opgaver, som ikke skaber nok værdi? Hvordan kan vi skabe god balance mellem ro til koncentreret arbejde – og rum til vidensdeling samt kollegial dialog? Hvornår skal vi alle være sammen og nærværende – og hvornår kan vi arbejde digitalt?” 

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand
Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand.

Bedre arbejdsmiljø

De virksomheder, som finder de gode svar, kan se frem til et bedre arbejdsmiljø samtidig med, at arbejdsugen går fra 5 til 4 dage. Det viser de hidtidige erfaringer fra virksomheder, som har tilpasset 4-dages ugen til netop deres virksomheds virkelighed. 

Find jeres svar - sammen

Svaret på, hvordan den bedste arbejdsuge ser ud, kan ikke være ens for alle. Svarene vil afhænge af mange forhold – både på arbejdspladsen og hos medarbejderne og deres familier. Men det er vigtigt, at vi tør overveje nye muligheder. 

Erfaringen fra hele vores danske arbejdsmarkedsmodel er, at gode løsninger bliver til, når alle parter inddrages i dialogerne, og når fællesskabets behov og den enkeltes frihed balancerer. 

HK Nordjylland er klar til at bidrage i denne proces med vores store netværk af medlemmer, tillidsvalgte og medarbejdere, som har en stor viden om overenskomster, arbejdsmiljø og forandringsprocesser.