Overenskomster mellem arbejdsgivere og lønmodtagere har eksisteret i mere end 100 år og er fundamentet for et godt arbejdsliv, hvor lønmodtagerne bl.a. sikres mere løn, uddannelse og pension. Der har gennem tiden været mange overenskomstsejre, som de danske lønmodtagere den dag i dag drager stor nytte af.  F.eks. barselsrettigheder, feriedage, arbejdstid og fritvalgskonto - nogle rettigheder, som ingen af os danskere vil være foruden, og som hele verden kigger mod for inspiration.

Gode resultater afhænger i den grad af opbakning fra dig og fra medlemmerne generelt, og så afhænger det af vores forhandlere, der repræsenterer dig/jer i forhandlingerne.
- Marianne Glintborg, formand HK Privat Midt

 

Ved den seneste overenskomstforhandling på industriens område (OK20) blev overenskomsten yderligere udbygget. F.eks. er aftalen om uddannelse gjort permanent, lønmodtagerne fik ret til fri på barns anden sygedag og fri til lægebesøg med barn, og så får lærlinge/elever pensionsopsparing fra det fyldte 18 år.

Det bliver spændende at se, hvad OK23 bringer med sig af rettigheder – måske fuld løn under den øremærkede barselsorlov til fædre???

Inflationen i det danske samfund er på det højeste i 37 år og alligevel spår eksperter, at inflationen endnu ikke har toppet. [...] Min opfordring til alle lønmodtagere er derfor – stå sammen i fællesskabet, for sammen er du stærkere.
 Marianne Glintborg, formand HK Privat Midt

 

Gode resultater afhænger i den grad af opbakning fra dig og fra medlemmerne generelt, og så afhænger det af vores forhandlere, der repræsenterer dig/jer i forhandlingerne. Organisationsgraden er lønmodtagernes styrke, når arbejdsgiverne skal presses til at grave dybere i lommerne. Det er netop her, at fagforeningsfællesskabets betydning viser sit glade ansigt, og det er her, at solidaritet og sammenhold skaber gode resultater.  

 

Inflationen i det danske samfund er på det højeste i 37 år og alligevel spår eksperter, at inflationen endnu ikke har toppet. Det er derfor nu, vi som lønmodtagere skal stå sammen og kæmpe den fælles kamp for reallønnen, så vi kan fastholde købekraften.

 

Min opfordring til alle lønmodtagere er derfor – stå sammen i fællesskabet, for sammen er du stærkere.