Danmark har fået ny konge, og jeg glæder mig til at følge ham og hans familie i årene der kommer og se, hvordan de vil føre kongehuset videre.

Selv har Kong Frederik X udtalt, at han håber på at blive ”en samlende konge af i morgen”. Det er jeg ikke i tvivl om, at han kan blive. Hvis jeg må tillade mig at give et bud på, hvordan det blandt andet kan realiseres, vil det være ved at opfordre kongehuset til at have fokus på samfundsansvar og udvælge de fremtidige kongelige hofleverandører med stor omhu.

For som mange af jer nok har hørt i nyhederne, så bortfalder titlen ”Kongelig Hofleverandør” for de virksomheder, som ellers hidtil har kunnet bryste sig med den fine titel. Kongehuset vil ryste posen for at tage fornyet stilling til ordningen.

Stod det til mig, bør det fremover være en forudsætning for at blive kongelig hofleverandør, at den pågældende virksomhed har overenskomst. Det borger nemlig for ordentlige løn- og arbejdsforhold og sikrer, at der er klarhed om spillereglerne på arbejdspladsen. Et kongehus i tråd med tiden bør naturligvis sikre sig, at de mennesker, der leverer varer og tjenesteydelser til det kongelige hus, har ordentlige arbejdsvilkår. Alt andet er uhørt. Og selvom jeg godt ved, at en overenskomst ikke altid bliver hverken overholdt eller respekteret, så er den en af de bedste værn en almindelig lønmodtager kan have mod udnyttelse og løndumping. Det giver samtidig mulighed for at forhandle om uenigheder og finde fælles løsninger på den enkelte arbejdsplads.

Et kongeligt overenskomstkrav vil samtidig være et skulderklap til de mange danske virksomheder, som bidrager til den danske model og dermed løfter et stort samfundsansvar. De fortjener anerkendelse for, at vi har et velfungerende arbejdsmarked, hvor vi lytter til hinanden og forhandler os ud af uenigheder.
Så Kære Frederik og Mary: Tillykke med jeres nye titler, jeg er slet ikke i tvivl om, at I vil forvalte dem klogt. Sørg nu for, at de kommende kongelige hofleverandører gør det samme ved at stille krav til deres medarbejderes rettigheder.