HK.dk logo

16. januar 2015

Nej tak til lov om mindsteløn

Et aktivt, organiseret og overenskomstdækket arbejdsmarked er en fordel for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

I den senere tid har der været flere ønsker fremme om at vedtage en mindsteløn ved lov i Danmark.
Mange tror fejlagtigt, at vi allerede har en lovbestemt mindsteløn, men det er jo et overenskomstanliggende, som vi aftaler mellem de relevante parter på arbejdsmarkedet – en del af det vi kalder Den Danske Model.  

Selvfølgelig kan man lovgive om dette, men er det en fordel for nogen af parterne?
Jeg vil påstå, at det vil være en ulempe for alle, også arbejdsgiverne. 
En lovbestemt mindsteløn vil nødvendigvis skulle relateres til den tilsvarende ydelse i eksempelvis Tyskland, hvor den lige nu ligger på cirka 65 kroner i timen.
Hvis vi får en sådan sats indført i Danmark, vil det jo sandsynligvis blive opfattet som lønnen, man starter på som nyudlært, og der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvordan det vil påvirke løndannelsen fremadrettet. 
Det vil også underminere konfliktretten, for pludselig vil aftalestof jo blive lovstof.

Et langt mere låst arbejdsmarked
Sammenlagt vil det betyde farvel til vores aftalemodel, vores flexicurity-model. 
Det vil betyde, at vi vil få et langt mere låst arbejdsmarked, hvor de, der har et arbejde, vil kræve mere jobsikkerhed, længere opsigelsesvarsler, større fratrædelsesgodtgørelser etc., og det vil ødelægge vores fleksible og tilpasningsdygtige arbejdsmarked.

Min konklusion er, at det eneste, der kan sikre et dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsmarked i Danmark, er et aktivt, organiseret og overenskomstdækket arbejdsmarked. Det vil også fremadrettet være til fordel for både arbejdstagerne og arbejdsgiverne i Danmark.    

Arbejdsmarked Løn Overenskomst

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem