HK.dk logo

22. september 2015

En spændende minister – på den gode måde

Jørn Neergaard Larsen har overrasket positivt som en beskæftigelsesminister med format, viden om sit stofområde og opbakning til den danske model.

 

Den nye Venstre-regering har mange spændende ministre. Nogle leverer konstant historier af stor underholdningsværdi, og andre virker nærmest skræmmende på mig, med deres meget indsnævrede menneskesyn.

Men beskæftigelsesministeren overrasker positivt. Minister Jørn Neergaard Larsen (billedet) er inde i sit stofområde, og han anerkender spillereglerne på det danske arbejdsmarked.

Hvad mener LO og DA i fællesskab?
I sidste uge deltog han i LO Danmarks årlige arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske konference i Aalborg. I år var temaerne centreret omkring dagpengekommissionen, uddannelse og arbejdsmiljø. Emner, som fylder meget i dagligdagen, og emner, specielt dagpenge, som skal munde ud i nye lovforslag inden for den nærmeste fremtid.

Jørn Neergaard Larsen deltog i konferencen med et indlæg under titlen: Fremtidens arbejdsmarked set med beskæftigelsesministerens øjne.
Den nye minister kom med et spændende og visionært oplæg omkring blandt andet dagpengepolitikken. Et af hans mantraer var: ”Jeg er ligeglad med, hvad LO mener. Jeg er ligeglad med, hvad DA mener. Jeg fuldstændig ligeglad med, hvad DI eller CO Industri mener. Det, der interesserer mig er, hvad LO og DA mener i fællesskab, og hvad DI og CO Industri kan blive enige om.”

Det er jo et udsagn, der i den grad anerkender Den Danske Model.

En minister af en ganske anden støbning
Jørn Neergaard lagde også vægt på, at vi skal fastholde vores overenskomstsystem. Det har bibragt det danske samfund så meget godt, og der er ingen brugbare alternativer i andre lande. Igen et udsagn, der viser en minister af en ganske anden støbning end f.eks. Inger Støjberg, der hyldede værten på restaurant Vejlegården under konflikten med 3F.

At vi så vil blive udfordret, når det gælder en revision af dagpengelovgivningen, er en anden sag.
Allerede nu ligger det fast, at hvis økonomien skal holdes inden for den nuværende ramme, skal der sluges kameler – mange kameler. Skal vi fra LO deltage i dette? Jeg er meget i tvivl, men lad os se oplægget fra kommissionen, inden vi eventuelt markerer os med øgede krav og ønsker.

 

 

Arbejdsmarked Politik

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem