HK.dk logo

26. oktober 2015

Dagpengeaftalen er et makværk

De positive elementer overskygges klart af de negative i dagpengeaftalen fra V, DF og S. Forhåbentlig slutter debatten om dagpenge ikke her.


Regeringen/Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har barslet med en aftale om nye dagpengeregler. Et makværk, som bygger på ruinerne af den reform, Dansk Folkeparti og Venstre lavede tilbage i 2010.

Jo, der er positive elementer i aftalen:
Det er positivt, at korttidsansættelser bliver godskrevet dagpengeperioden. Det er positivt, at beregningsmetoden fremover bliver baseret på timer og ikke som nu på uger. Det er også positivt, at der trods alt bliver tilført flere midler til systemet.

Men det positive overskygges fuldstændig af det negative i aftalen:
Der tilføres ikke nær midler nok. Der blev fjernet flere tusinde millioner ved reformen i 2010, og nu tilfører man 300 millioner. Dansk Folkeparti lovede vælgerne mere end det dobbelte.

Der indføres tre karensdage for alle ledige og en måneds karenstid for medlemmer, som har haft brug for dagpengesystemet i større udstrækning. Det er reelt en nedsættelse af ydelsen. I stedet for at sænke ydelsen med nogle procent fjerner man ydelsen helt på nogle enkelte dage. Resultatet er det samme.


Skal vi droppe flexicurity-modellen?
Vores dagpengesystem, som vi normalt omtaler som arbejdsløshedsforsikringen - med tryk på forsikring - er blevet en del af det danske socialsystem:

Ydelsen til ledige nyudlærte/dimittender bliver afhængige af, om de er forsørgere. Hvilken anden forsikring afhænger af et subjektivt skøn over behovet hos modtageren? Hvis jeg har en stor bil, men ikke har brug for den til mit arbejde, skal jeg så have mindre udbetalt ved en skade end en kollega, der bruger bilen dagligt?

Jeg tror ikke, dagpengedebatten er slut med det fremsatte forslag. Det håber jeg i hvert fald ikke. Hvis vi vil opretholde Den Danske Model - flexicuritymodellen - er det ikke kun lønmodtagerne, der skal bidrage. Alternativet er, at vi afvikler modellen og skaber vores eget sikkerhedsnet i dansk fagbevægelse. Det vil ikke være til gavn for de svageste i samfundet eller samfundet generelt. 

Politik Dagpenge

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem