HK.dk logo

30. oktober 2015

Vigtige opgaver venter fagbevægelsens nye førstekvinde

Erhvervsskolerne og den nye dagpengeaftale bør stå højt på Lizette Risgaards prioriteringsliste, nu hvor hun har indtaget formandskontoret hos LO Danmark.


Danmark har igen fået en kvinde i front på en af de helt tunge poster. Nemlig Lizette Risgaard, som vandt posten som LO-formand på den netop overståede LO Kongres.

Lizette kommer oprindeligt fra en post som formand for HK Service i Hovedstaden, men har de seneste otte år beklædt posten som næstformand for LO Danmark. Herfra skal lyde et stort tillykke til Lizette.

På kongressen tilkendegav Lizette, at hun ikke mener, at den nyligt indgåede dagpengeaftale er specielt retfærdig eller rimelig. Hun mente, at politikerne blev nødt til kigge på reformen igen. Jeg er helt enig med Lizette. Det kan ikke passe, at vores ledige og vores nyudlærte unge skal bære de største byrder i oprydningen efter reformen fra 2010.

Erhvervsskoler er truet på livet
Et andet område, Lizette bør holde fokus på, er erhvervsuddannelsesområdet. Både vi fra fagbevægelsen, arbejdsgiversiden og de fleste politikere fra Folketinget er enige om, at vi skal have flere unge til at tage en faglig uddannelse. Vi skal have flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne i stedet for det almene gymnasium.

Denne enighed står i skarp modsætning til den nuværende regerings handlinger. Selv om regeringen bakker op om målsætningen for forøget optag på erhvervsskolerne, har de foreslået, at der spares et meget stort beløb på skolernes økonomi fremover. Det vil helt sikkert udfordre nogle af de mindre skolers eksistens, måske ikke de første par år, men helt sikkert når besparelserne er slået helt igennem i 2019.

Hvis skolerne ikke kan opretholdes alle steder, vil det igen føre til en yderligere centralisering af vores samfund. Er det virkelig den vej, vi ønsker at bevæge os?

Jeg tror det ikke. Derfor bliver der en opgave for den nye LO-formand i at få forklaret centrale politikere, at uddannelsesområdet ikke skal være et besparelsesområde. Uddannelse af vores unge er alt for vigtig til, at vi kan tillade os at spille hasard med skolernes fremtid.


Politik Dagpenge Studerende

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem