HK.dk logo

12. november 2015

Man kan ikke høste samme gevinst to gange

Erhvervsskolerne skal spare, siger regeringen. Men skolerne har allerede hentet besparelser på billigere indkøb og mere enkel administration. Ønsker vi virkelig at presse de mindre skoler så meget, at de er nødt til at lukke?


Nu står julen snart for døren, og alle skal have gaver.
Eller næsten alle.

Der er nemlig ikke udsigt til, at milde gaver regner ned over vores erhvervsskoler.
De skoler, som skal uddanne fremtidens faglærte arbejdskraft. De skoler, som skal varetage uddannelsen af den gruppe unge, som alle fremtidsforskere er enige om, at vores samfund vil komme til at mangle.

Gevinster som allerede er høstet
Vores erhvervsskoler er pålagt et sparekrav på 2 procent om året de næste fire år, sammenlagt over 800 millioner kroner. Vores regering mener, at de penge kan man spare på enklere administration, smartere og billigere indkøb samt afbureaukratisering.

Problemet er bare, at den tur har vi allerede været på.
Mange skoler indgår i dag i et fælles indkøbssamarbejde, kaldet IFIRS, som sørger for optimale rabatter og stordriftsfordele. Den gevinst har vi høstet.
Administration og teknisk hjælp på skolerne er skåret til et minimum, så det eneste, sektoren har tilbage af sparemuligheder, er at centralisere undervisningen på færre skoler.

Er det en vej, vi ønsker at gå? Ønsker vi at lukke de mindre handelsskoler og tekniske skoler? Ønsker vi, at vores unge i yderområderne skal ind til de store byer, hvis de ønsker en faglig uddannelse?

Drop besparelserne, kære regering
Jeg tror ikke, en sådan centralisering vil hjælpe med til at opfylde erhvervsuddannelsesreformens mål om, at 25 procent af en årgang skal tage en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 procent i 2025. Jeg tror tværtimod, at de vil være endnu en udfordring, som vi ikke umiddelbart kan løse.

Derfor, kære regering: Rul de bebudede besparelser på erhvervsskolerne tilbage, og lad os fastholde ønsket om et bredt udbud af erhvervsuddannelser overalt i vores land. Vi får brug for veluddannede unge også i fremtiden. Politik Uddannelse Unge

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem