HK.dk logo

28. januar 2016

Indslusningsløn? Nej, junglen af tilskuds-ordninger er allerede uoverskuelig

Snakken om indslusningsløn er et forsøg på at få endnu flere på det alternative arbejdsmarked, hvor man forventer, at lønnen helt eller delvist dækkes af offentlige kasser.


Indslusningsløn er et nyt begreb, som diskuteres livligt for tiden:
Skal vi have nogle særlige lønsatser for flygtninge og andre ”nye” på det danske arbejdsmarked?
Er det rimeligt, at uerfarne skal have samme løn som mere erfarne?

Det er ikke et rimeligt udgangspunkt for debatten, for vi har allerede en differentieret løndannelse inden for de rammer, som overenskomsterne fastlægger.
Vi kender jo allerede anciennitetstillæg og lignende, så hvad handler debatten reelt om?

I min optik er det et forsøg på at få endnu flere på det alternative arbejdsmarked, end der allerede er. Det er det arbejdsmarked, hvor man efterhånden forventer, at lønnen helt eller delvist dækkes af offentlige kasser.

En jungle af uoverskuelige tilskudsordninger for de ressourcestærke
Der er i dag en jungle af tilskudsordninger, som primært er til gavn for virksomheder, som har ressourcer til at finde vej i systemerne. Mulighederne for at kontrollere, om reglerne bliver overholdt - eller om virksomheder misbruger ordningerne til at skaffe sig en konstant strøm af billig arbejdskraft - er reelt ikke til stede. 

I Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som jeg er medlem af, skal vi overvåge, om antallet af medborgere på forskellige tilskudsordninger overstiger det tilladte, men vi kan ikke få de aktuelle lister til gennemsyn. Den sidst tilgængelige liste er fra andet kvartal 2015.
Når listerne kommer, er det forbundet med strafansvar at offentliggøre noget fra dem, og de har desuden et fuldstændigt uoverskueligt omfang. For vores område – den jyske del af region Syddanmark – fylder kvartalslisten over borgere i støttede jobordninger cirka 1200 A4-sider…

Tag jeres ansvar alvorligt, arbejdsgivere
Har vi så behov for endnu en særlig ordning for at få vores nye borgere i job?
Nej, vi har behov for, at alle arbejdsgivere tager deres ansvar alvorligt og ikke budgetterer med en alt for lav lønudgift. 

De nuværende aftaler på arbejdsmarkedet har alle muligheder for at give støtte til medborgere med specielle behov.
Den buket af forskellige tilskudsordninger behøver vi ikke udvide med endnu en specialordning.


Arbejdsmarked Løn

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem