HK.dk logo

11. februar 2016

Flygtninge må ikke skubbe arbejdsløse danskere bag i køen

Vi skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet, men det må ikke ske på bekostning af landets arbejdsløse og udfaldstruede. Den rigtige model er først fundet, når arbejdsmarkedet kan rumme begge grupper lige godt.

 

Trepartforhandlinger, flygtningestrøm, integration, sprogtræning og velfærdsudfordringer er ord og begreber, som i stigende omfang bliver nævnt i sammenhæng. 

Flere og flere accepterer, at ordentlig integration kun kan finde sted, hvis de nyankomne borgere i Danmark bliver en del af hele samfundet, herunder også af arbejdsmarkedet. Mange af os ”gamle” danskere bruger jo vores arbejde som den første indgangsvinkel til nye bekendtskaber.  Ved en selskabelig sammenkomst er et af de mest brugte indledende spørgsmål: Nåe… hvad laver du så?

Vi bruger en stor del af vores vågne, aktive del af dagen på arbejde. Derfor må vi finde ud af, hvordan vi får nydanskerne ind på arbejdsmarkedet, uden vi presser andre ud.

FOA og NNF er kommet med deres bud. Socialdemokraterne kom med deres bud forleden dag. Gode bud, men nok ikke den endelige løsning.

Må ikke forværre
Min største bekymring omkring begge forslag er, hvordan vi sikrer, at de medborgere, som har svært ved at skabe fast tilknytning til vores nuværende arbejdsmarked, ikke kommer endnu længere bagud i køen.

Jeg er ikke i tvivl om, at mange af de nyankomne flygtninge vil være et aktiv for Danmark om få år. Det så vi med bådflygtningene efter Vietnamkrigen. Det så vi med flygtningene efter krigene på Balkan, og det vil vi også opleve med alle de nye fra Syrien.

Vi må bare ikke skabe en situation, hvor en stor gruppe danskere vil opleve deres personlige situation blive forværret, fordi andre skal ind foran i køen - både beskæftigelseskøen og boligkøen. Det vil skabe unødig konfrontation til skade for alle grupper.

Derfor synes jeg, at vi i fælleskab skal finde en løsning, som kan omfatte både flygtninge og udfaldstruede. Ingen skal glemmes i jagten på det gode, indholdsrige liv.

Arbejdsmarked Trepart Ledig

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem