HK.dk logo

18. oktober 2016

Regeringens besparelser tvinger kommuner til at løntrykke

Når det kommunale udgiftsloft sænkes, er det blandt andre de kommunalt ansatte der bliver taberne.

Skrevet i samarbejde med  Birgitte Vind, byrådsmedlem i Vejle (S):

Den smalle Venstre-regering, er kommet med sit udspil til finansloven for 2017. Over tre år skal det kommunale udgiftsloft sænkes med knap 2 milliarder kroner. En besparelse, der vil forringe den kommunale service og gøre det næsten umuligt for kommunerne at manøvrere i økonomiske rammer, der i forvejen er alt for stramme. Taberne bliver blandt andre de kommunalt ansatte.

Venstre påstår, at hvis serviceniveauet skal bevares, betyder det stigende skattetryk og generelt lavere velfærd. Vi får lyst til at citere fra den første tale, Jacob Haugaard holdt i Folketinget efter valget i 1994, hvor han kom ind som løsgænger. Han undrede sig over, at de samme tal fra Danmarks Statistik kunne bruges til både at sige ”Det går fremad – alt er godt” og ”Vi er på randen af sammenbrud”. Hans kommentar var, at han måtte jo være omgivet af ”halv-uvederhæftige lystløgnere”.

Samme fornemmelse sidder vi tilbage med efter at have læst finanslovsudspillet. For samtidig med at Løkke ikke mener, at vi har råd til at oppebære det offentlige serviceniveau, vi kender, ja, så tillader han at give skattelettelser til de rigeste og undlade at inddrive milliardskattegæld fra virksomheder.

En af følgerne af regeringens prioriteringer er, at vi driver offentlig service for færre og færre midler. Og den skinbarlige sandhed er lige nu den, at tusindvis af mennesker i dagens Danmark er ansat i landets kommuner uden at få en almindelig løn. De er ansat i f.eks. løntilskud, nytteaktivering eller virksomhedspraktik. Kommunerne er med til at løntrykke. Ikke med deres gode vilje, men fordi de er tvunget af de økonomiske rammer, som regeringen har sat op.

Vi har, alene i Vejle kommune, 75 pedelmedhjælpere i løntilskud, nytteaktivering eller virksomhedspraktik. Personer der, tvunget af reglerne, ikke er ansat i ordinære stillinger, men ansat i stillinger, hvor de ikke har de samme rettigheder som i almindelige stillinger, men alligevel løser nødvendige opgaver og funktioner på institutionerne.

Disse mennesker er nødvendige for driften, men stilles dårlige end andre.

Lars Løkke er blevet godt hjulpet af DF til at fortælle danskerne, at det er nødvendigt at sænke de offentlige udgifter.  Man lad os ikke forblænde af Venstre-fakta. Alt er et spørgsmål om prioriteringer. Også hvorvidt vi kan ansætte folk under almindelige vilkår. Det kunne vi have råd til, hvis vi ville.

Kommunal Ansættelse Arbejdsmarked

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem