HK.dk logo

03. november 2016

Uddannelse er vejen frem, eller...

Det giver ingen mening, at vores regering nedprioriterer de erhvervsrettede uddannelser, blot for at skabe luft til skattelettelser til den bedst aflagte del af befolkningen.

Vi har allesammen i lang tid bekræftet hinanden i, at hvis vi skal udbygge og fastholde en høj beskæftigelse i Danmark, skal vi fokusere på uddannelse – uddannelse som et livslangt projekt for alle, eller i hvert fald de fleste i den erhvervsaktive alder. Men mener vi det reelt? Jeg kan godt komme i tvivl.

Vores erhvervsuddannelser skal beskære deres driftsbudgetter med omkring en milliard kroner i løbet af de næste fem år. Det skal de samtidig med, at der skal være væsentligt flere unge, som vælger de faglige uddannelser. Det hænger ikke sammen.

I dagens aviser kommer så næste udmelding. Vores professionshøjskoler skal spare 1,2 milliard kroner. Det er de skoler, som uddanner sygeplejersker, lærere, laboranter og journalister. Uddannelser, som samfundet i den grad efterspørger, og som i stor udstrækning fører direkte til livslang beskæftigelse for de unge.

De besparelser, som skolerne skal føre ud i livet de kommende år, kan ikke ske uden forringelser på uddannelserne. Langt den overvejende del af skolernes budget bruges på løn. Det betyder, at skal man spare store beløb, kan det kun ske ved fyringer blandt personalet.

De økonomiske rammer, som vores erhvervsrettede skoler får til deres drift, beskæres voldsomt samtidig med, at vi alle ønsker, at flere unge søger den vej. Det giver ingen mening. Jeg synes ikke, det kan være rimeligt, at vores regering på den måde nedprioriterer de erhvervsrettede uddannelser, blot for at skabe luft til skattelettelser til den bedst aflagte del af befolkningen.

Unge Job og uddannelse

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem