HK.dk logo

02. januar 2017

Fremtiden stiller nye krav

Arbejdsmarkedet forandrer sig. Det har det altid gjort, men forandringerne kommer meget hurtigere, end vi tidligere har været vant til. Intet tyder på, at hastigheden kommer til at falde fremover, snarere tværtimod. Det betyder, at vi alle må være forberedte på, at vores arbejde ændrer sig og vil kræve nye kompetencer.

Kan vi leve op til disse nye krav? Det kan vi ikke vide, for vi ved ikke præcist, hvornår forandringernes vinde rammer lige vores job. Men vi kan forberede os og bruge de muligheder, som vi har til rådighed. Mange af os har bare svært ved at finde ud af, præcis hvad fremtidens arbejdsmarked vil kræve af os, og derfor fokuserer HK fra i år endnu mere på karriere og uddannelse.

Vi er helt klar over, at der er store udfordringer ved at skulle starte på videreuddannelse mange år efter, at man sidst har siddet på skolebænken. Derfor forsøger vi at fjerne så mange forhindringer som muligt for vores medlemmer, blandt andet i forbindelse med kompetencefondene, hvor vi både hjælper og rådgiver om den bedste måde at søge om støtte til uddannelse.

Vi vil også medvirke til at udvikle vores uddannelser, så vores nyuddannede medlemmer er bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer. Der sidder HK-repræsentanter i alle vores erhvervskolebestyrelser og i alle de lokale uddannelsesudvalg. Det giver os indflydelse og indsigt i de enkelte skolers udbud af uddannelser og kurser, som kan være til gavn for medlemmerne.

Handel Kommunal Privat Stat

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem